Omacnica prosowianka. jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem w kukurydzy. Motyle omacnicy prosowianki zaczynają być coraz aktywniejsze, co oznacza konieczność wystawienia pułapek świetlnych i feromonowych.

Na południowym wschodzie kraju koniec tego tygodnia będzie właściwym momentem na introdukcję kruszynka – naturalnego wroga omacnicy prosowianki. To drobna błonkówka z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli, w tym omacnicy prosowianki.

Dostępne są kartonowe zawieszki lub kapsułki zawierające entomofaga, które zamieszcza się na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy i tuż przy łodydze.

W pozostałej części Polski (najpierw w pasie środkowym, później na północny) termin introdukcji kruszynka przypadnie na przełomie czerwca i lipca.