Przed przystąpieniem do zabiegu T1 warto przeprowadzić lustrację na swoich polach w celu określenia występujących chorób na plantacji. Dopiero wówczas, w zależności od porażenia patogenami chorobotwórczymi dobierać preparat zwalczający, który będzie wykorzystany wiosną, w ochronie fungicydowej T1.

Zabieg T1 ma na celu przede wszystkim ochronę podstawy źdźbła, przy czym odpowiednio dobrany preparat działa też skutecznie na występujące grzyby na liściach. W uprawie pszenicy, pszenżyta, żyta powinien przede wszystkim zwalczać rdzę brunatną i mączniaka prawdziwego. W spektrum działania preparatu powinna być także rynchosporioza, jeśli występuje w uprawach – obecnie jest widoczna na niektórych plantacjach pszenżyta i żyta. W jęczmieniu zwalczane będę: mączniak prawdziwy i plamistość siatkowa liści.

Podejmując decyzję o wyborze preparatu warto zaznajomić się z charakterystyką substancji czynnej, którą chce się wykorzystać w zabiegu T1, także pod względem optymalnych temperatur jej działania. Substancje czynne fungicydów na ogół działają najlepiej w temperaturze powyżej 12°C, ale są takie które mogą być stosowane w niższych temperaturach. Wymienić tu można: fenpropidynę, fenpropimorf z grupy morfolin, prochloraz należący do grupy imidazoli, proquinazid z grupy quinozololin.

Najczęściej w zabiegu T1 wykorzystywane są gotowe mieszaniny fabryczne lub własne kilku substancji czynnych, jak: cyprodynil, pikoksystrobina, flusilazol, karbendazym, epoksykonazol, krezoksym metylu, prochloraz, propikonazol, metkonazol, protiokonazol, boskalid, izopirazam i inne.

W kolejnym zabiegu ochrony fungicydowej nie wykorzystuje się tych samych preparatów, substancji czynnych należących do tych samych grup, które stosowano w zabiegu T1. Program ochrony powinien być zatem przemyślany, a substancje czynne podlegać rotacji w celu uniknięcie wystąpienia zjawiska odporności sprawców chorób na zastosowane fungicydy.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: fungicydy