• Obserwacje roślin wykonane na Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach już potwierdziły obecność pierwszych jaj omacnicy prosowianki.
  • W związku z powyższym zostały wydane komunikaty wskazujące na konieczność introdukcji kruszynka - naturalnego wroga omacnicy prosowianki.

- Monitoring omacnicy prosowianki prowadzony przez IOR-PIB oraz współpracujące ze mną osoby prywatne w oparciu o pułapki świetlne, potwierdza już dość regularny lot motyli omacnicy prosowianki tak na południu, w pasie centralnym, jak i na północy Polski - wskazuje prof. Paweł Bereś z IOR-PIB. Oczywiście, ostatnie nawałnice, które przechodzą przez kraj powodują zaburzenia w locie szkodnika, ale to zjawisko naturalne. Są również i takie miejsca, w których pomimo wystawionych pułapek świetlnych jeszcze żaden motyl się nie odłowił. To także naturalne zjawisko, bo na rozwój szkodnika i terminy wylotów motyli mają duży wpływ lokalne warunki glebowo-klimatyczne - dodaje. 

Pod koniec czerwca 2021 było kilka dni, gdy osoby zaangażowane w monitoring nocą odławiały do 10 motyli szkodnika, w tym często płcią dominująca były już samice. To jest potwierdzenie badań IOR-PIB, że samice zwykle nalatujące na pola kukurydzy są już zwykle zapłodnione i od razu zaczynają składać jaja.

Kruszynek kontra omacnica

 Firmy dystrybuujące biopreparaty z kruszynkiem już rozpoczęły ich dostawy do Polski i wykładanie. Warto wspomnieć, że w badaniach IOR-PIB tegoroczna introdukcja kruszynka jest jedną z późniejszych, bowiem w ostatnich latach zwykle przypadała w połowie czerwca. Rok 2021 cechuje się jednak opóźnionym terminem nalotów omacnicy na pola uprawne.

Kiedy zabieg przy użyciu insektycydów?

Na zabiegi chemiczne jest jeszcze za wcześnie, gdyż należy pamiętać, że wykonuje się je w czasie licznego i masowego pojawu szkodnika. Takiego zjawiska jeszcze nie obserwuje się. Przypadnie zapewne koło połowy lipca, ale to zostanie dokładnie potwierdzone stosownymi komunikatami, które będą oparte o pułapki świetlne i analizę roślin.