Małe zainteresowanie roślinami strączkowymi nie zachęcaja producentów herbicydów do rejestrowania nowych preparatów. Te zalecane i zarejestrowane są i tak trudno dostępne na rynku. Nie mniej jednak można się spodziewać, że zainteresowanie tymi roślinami ze strony rolników jak i producentów rejestrujących środki wzrośnie.

Przyczynią się do tego nowe uwarunkowania z jakimi muszą sie zmierzyć. Mianowicie integrowana ochrona roślin nakazująca stosowanie płodozmianu, wprowadzona w nowym PROW dywersyfikację upraw i obowiązek przestrzegania zmianowania oraz tzw. zazielenienie części areału, które dopuszczać będzie sianie strączkowych jako jeden z warunków spełnienia tychże przepisów. 

Nowe obowiązki narzucone przez  UE mogą zachęcać lub wręcz wymuszać na niektórych producentach sianie roślin z rodziny bobowatych.

Wychodząc na przeciw potrzebom IOR oraz HR Smolice zbadało kilkanaście substancji aktywnych i oceniła ich przydatność w zwalczaniu chwastów łubinu wąskolistnego oraz żółtego.

Zbadano nowe substancję czynne takie jak diflufenikan, dimetenamid-P, prosulfokarb. Również sprawdzano efektywność substancji aktywnych zarejestrowanych już herbicydów, ale w innych uprawach, stosowanych systemowo w zabiegach doglebowych takich jak linuron, metamitron, flurochloridon oraz dolistnych jak metamitron i diflufenikan.

W przeprowadzanych badaniach zachwaszczenie było skutecznie ograniczone, przy czym efektywność zabiegów doglebowych była zależna od przebiegu warunków pogodowych głównie w początkowym okresie wegetacji. 

Badane substancję aktywne okazały się bezpieczne w odchwaszczaniu łubinu żółtego oraz wąskolistnego.

Na pewno by uprawa łubinu cieszyła się większym zainteresowaniem musi zostać rozszerzony asortyment dostępnych i skutecznych środków ochrony roślin.

Jak widać z przeprowadzonych badań nowe substancję aktywne jak i te dostępne już na rynku w postaci preparatów zarejestrowanych w innych uprawach mogą z powodzeniem być stosowane w odchwaszczaniu roślin strączkowych.

Czekamy zatem na nowe rejestrację herbicydów w łubinie.