Podczas ostatniej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jan Krzysztof Ardanowski zapytał przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, jak wygląda przygotowanie polskiego rolnictwa do wymagań integrowanej ochrony roślin. Sam jest wielkim zwolennikiem tych metod, a le w jego opinii to jest pewnego rodzaju nowość dla wielu gospodarstw, których do końca mogą nie rozumieć. Chodzi nie tylko o nazewnictwa, ale też o cały mechanizm, który ma doprowadzić do racjonalnego używania środków ochrony roślin tam, gdzie jest to uzasadnione.


- Jak jesteśmy do tego przygotowani, jakie działania resort podejmuje by wszystkich polskich rolników powiadomić, uzbroić w odpowiednią wiedzę w jaki sposób się to odbędzie? - pytał Ardanowski podczas komisji.

- Chciałbym przypomnieć, że kwestia integrowanej ochrony roślin nie jest niczym nowym dla naszych rolników, bo oni od dawna te zasady stosowali w praktyce. To są po prostu zasady racjonalnego gospodarowania i uprawy - odpowiedział Bogusław Rzeźnicki, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW.

Jak dodał, cały etap przygotowań opisany został w Krajowym Planie Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013 - 2017.

- Najważniejsze działania to na pewno metodyki opracowywane przez Instytut Ochrony Roślin. Najważniejsze metodyki dla głównych upraw są już przygotowane i do końca roku zostaną opracowane. Wszystkie materiały są umieszczane na stronach internetowych, tak aby mogły być powszechnie wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych. To jest pakiet podstawowych informacji jak w praktyce realizować wymóg integrowanej ochrony - podkreślał Rzeźnicki.

Dyrektor podkreślał też rolę doradztwa.

- W Ośrodkach Doradztwa Rolniczego została wybrana grupa ponad 650 doradców, którzy w tym roku z projektu zorganizowanego przez resort rolnictwa, zostali przeszkoleni i prowadzą kwestie upowszechniania doradztwa bezpośrednio na terenie poszczególnych województw. Ci doradcy będą cyklicznie szkoleni w zakresie integrowanej ochrony roślin. Mają wdrażać systemy wspomagania decyzji czy pomagać rolnikom w tym zakresie - zaznaczał Bogusław Rzeźnicki.

Dodatkowo w przyszłym roku, jak podkreślił przedstawiciel resortu, zostanie zorganizowana duża kampania informacyjna. Wymienił też współpracę z prasą branżową.

Czy rzeczywiście rolnicy czują się uzbrojeni w wiedzę na temat integrowanej ochrony roślin?

11 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja Farmera na której będą poruszane m.in. te zagadnienia. Zapraszamy!