Ochrona biologiczna głównie funkcjonuje obecnie w zakresie ograniczania omacnicy prosowianki w kukurydzy za pomocą introdukcji kruszynka (Trichogramma spp.). Ale to nie koniec - mówił naukowiec. Segment biopreparatów dynamicznie się rozwija.

Obecnie omacnicę w kukurydzy cukrowej można ograniczać także poprzez użycie biopreparatów zawierających bakterie Bacillus thuringiensis spp. Kurstaki (to ta sama bakteria co na drodze inżynierii genetycznej wykorzystuje się do tworzenia odmian GMO odpornych na omacnicę). Jest także możliwość ograniczania larw stonki kukurydzianej za pomocą nicienia Heterorhabditis bacteriophora, czy zwalczania fuzarioz za pomocą grzyba Trichoderma asperrelum. W kukurydzy dynamicznie także rozwijają się innowacyjne metody aplikacji środków biologicznych. Dlatego uprawa ta może stać się już wzorem dla pozostałych towarowych upraw, w których takie metody dopiero raczkują.

Czy jest szansa rozwoju także innych, alternatywnych metod?

Zadaniem profesora Beresia w przypadku ochrony kukurydzy trwają prace w zakresie wdrożenia innych metod. W ochronie kukurydzy mogą zostać wykorzystywane feromony, bakterie owadobójcze: Bacillus thuringiensis (kurstaki, tenebrionis, israelensis, aizwai), bakterie grzybobójcze: Bacillus subtilis, grzyby owadobójcze: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, grzyby grzybobójcze: Trichoderma harzianum, Pythium oligandrum, nicienie: Steinernema feltie, Steinernema carpocapsae. W pewnym zakresie badane są także substancje pochodzenia naturalnego: spinosad, azadyrachtyna, olejki roślinne czy inne owady-pasożyty (inne gatunki kruszynka np. evanescens, pintoi).

Jaka przyszłość ochrony kukurydzy?

Największe jednak nadzieje na problemy w ochronie tego gatunku naukowiec upatruje w hodowli roślin i poszukiwaniu cech odpornościowych u odmian kukurydzy. Jego zdaniem ważne jest także wdrożenie do programu ochrony alternatywnych (nowych) substancji czynnych. W przyszłości duże znaczenie odegrają także łączone metody ochrony, w tym łączenie metod biologicznych z chemicznymi. Nadzieje pokłada także w rozwoju cyfryzacji oraz w nowych precyzyjnych metodach aplikacji środków ochrony roślin.

Zachęcamy do obejrzenia całego wykładu dostępnego w retransmisji tego wydarzenia: Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021