UWAGA PROMOCJA!

1. Kup w terminie od 15 lutego 2013 r. do 15 czerwca 2013 r. 60 litrów Capalo 337,5 SE razem z 3 zestawami (pakami) preparatów Bell+Opera Max lub 60 litrów Capalo 337,5 SE razem z 80 litrami preparatu Osiris 65 EC i wielokrotność powyższych pakietów.
2. Wypełnij Kupon Zgłoszeniowy na stronie www i odeślij go wraz z kopią faktur zakupowych na Produkty Promocyjne w terminie do 1 lipca 2013 roku listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:
BASF Polska Sp. z o.o., Call Center, Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa - lub przekaż za pokwitowaniem reprezentantowi regionalnemu Organizatora Promocji.
3. Otrzymasz voucher o wartości 500 zł netto za każdy zakupiony pakiet Produktów Promocyjnych: Pakiet A: 60 l Capalo + 3 zestawy (paki) Bell+Opera Max lub Pakiet B: 60 l Capalo + 80 l Osiris 65 EC lub wielokrotność tych ilości.
4. Voucher(-y) zostanie wysłany do 15 lipca 2013 r. lub przekazany osobiście przez regionalnego Organizatora Promocji do 31 lipca 2013 r.
5. Voucher(-y) możesz zrealizować do 14 września 2013 r. - upoważnia on do rabatu promocyjnego przy zakupie preparatów BASF: Kinto Duo 080 FS, Butisan Star Max 500 SC, Caryx 240 SL i Maraton 375 SC.