- Możliwości obniżenia dawek środków ochrony roślin widzimy we wszystkich uprawach, od typowych upraw rolniczych po warzywnicze czy sadownicze. Możemy obniżać dawki środków ochrony roślin między innymi w zbożach, dodając do cieczy roboczej dobrze dobrany adiuwant. Jeśli zadbamy o pełną skuteczność zabiegu, nie ma ryzyka, że wytworzy się nam na polu jakaś odporna rasa patogenu. Ważne jest to, aby doprowadzić cały zabieg ochrony roślin dla uzyskania pełnej skuteczności. Należy pamiętać, że nawet stosując pełne, a nawet zawyżone dawki środków ochrony roślin, to w odpowiednich warunkach tworzy się na polu zjawisko odporności– mówił w rozmowie na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Adam Wachowski z firmy Agromix.

- Sprawność środków ochrony roślin, czyli to, ile dociera substancji do miejsca działania szacuje się na poziomie od 2 do 15 %. Z tej całej ilości, którą stosujemy na hektar jest to bardzo znikoma jej część – tłumaczył prelegent.

Dlatego ważne jest to, aby znać zasady stosowania środków ochrony roślin i wiedzieć, jakie są źródła powstawania zjawiska odporności, a następnie umiejętnie zapobiegać szerzeniu się tego dalej. Zasady te powinien rolnik wdrażać bez względu na to, czy stosuje obniżone czy też pełne dawki w praktyce.

Zobacz pełną retransmisję konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.