Podczas agrotechnicznej debaty, w której wzięła udział m.in. Bojańczyk pt. Precyzja w ochronie wymogiem Zielonego Ładu, poruszono wiele ważnych kwestii jak np. innowacyjne rozwiązania dla rolników zajmujących się produkcją roślinną, poprawienie opłacalności produkcji, ale też tematykę związaną z wymogami, który niesie ze sobą Europejski Zielony Ład.

Mówiono o tym, jak w ramach projektu Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wspierana będzie produkcji roślinna. Wówczas znane były zapisy drugiej wersji projektu, wczoraj ukazała się trzecia wersja. Więcej na ten temat w tekście poniżej.

Niemniej 3 listopada w Warszawie przypomniano, że owszem w nowych wymogach EZŁ mocno osadzona jest kwestia rolnictwa ekologicznego, ale czy ono jest rozwiązaniem dla naszego rolnictwa?

Rolnictwo zrównoważone

- My jako stowarzyszenie postulowaliśmy o to, aby rolnictwo zrównoważone zostało bardziej wyeksponowane w planie strategicznym. Te wszystkie propozycje, które się w nim znajdują, ekoschematy, poza tym dotyczącym ekologii, wpisują się w ideę rolnictwa zrównoważonego – mówiła podczas konferencji Małgorzata Bojańczyk.

Zaznaczała, że zasady rolnictwa zrównoważonego, opierają się na trze celach. - Musi być zachowany cel ekonomiczny, czyli długoterminowa opłacalność rolnictwa. Bo rolnik też się zawsze pyta co ja z tego będą miał. Cel środowiskowy i cel społecznej akceptacji rolnictwa – powiedziała.

Dlaczego rolnictwo zrównoważone może być szansą dla polskiego rolnika?

Zdaniem dyrektor ASAP, w ramach EZŁ mocno wspierane jest rolnictwo ekologiczne, które nie zaspokoi bezpieczeństwa żywnościowego, tak ważnego w obecnych, niepewnych czasach, a rolnictwo zrównoważone ma na to większe szanse.

- Potrzebujemy racjonalnego kompromisu. Stosujmy środki ochrony roślin, ale precyzyjnie, bo bez nich nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego. Używajmy metod alternatywnych m.in. biologicznych środków ochrony roślin. Pamiętajmy o opłacalności dla rolników. Akceptujmy społecznie rolnictwo. I myślę, że te wyjściowe warunki, które ma Polska, są naprawdę bardzo dobre i pozwolą nam łagodnie przejść przez tę transformację – powiedziała w podsumowaniu spotkania Małgorzata Bojańczyk.

Zachęcamy też do obejrzenia pełnej retransmisji wszystkich sesji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.