Każdy plantator rzepaku ozimego, chyba nie ma wątpliwości, że tego gatunku uprawnego nie da się uprawiać bez środków ochrony roślin. Uprawa ta na polu jest praktycznie 11 miesięcy i przez ten okres jest atakowana przez ponad 100 agrofagów. Większość z nich ma znaczenie gospodarcze. O to czy rzepak ozimy da się uprawiać w systemie ekologicznym, zapytaliśmy prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

- W Polsce w systemie ekologicznym z roślin oleistych uprawia się głównie len oleisty oraz lniankę siewną. W ostatnich latach również w systemie ekologicznym uprawia się soję, która jest przez UE zakwalifikowania do roślin oleistych, a nie białkowych, bo mamy także olei sojowy. Uprawa rzepaku w systemie ekologicznym pomimo wielu prób nie powiodła się, gdyż wielka presja agrofagów wymaga częstych zabiegów ochronnych. Również duże porażenie rzepaku przez patogeny, także wyklucza uprawę i ochronę bez chemii.– komentuje prof. Mrówczyński.

- Przyczyną dużej atrakcyjności nowych odmian rzepaku dla agrofagów jest prawie całkowite usunięcie glukozynolanów na drodze hodowlanej. Pod koniec XX wieku obniżono 10-krotnie zawartość glukozynolanów w rzepaku, co spowodowało pozbawienie roślin naturalnej bariery ochronnej przed patogenami i szkodnikami. Uzyskano w ten sposób śrutę rzepakową, którą mogą być żywione wszystkie zwierzęta hodowlane, ale niestety pogorszono naturalne właściwości obronne przed agrofagami – tłumaczy dalej prof. Mrówczyński.

Jak dodaje dalej naukowiec ochronę upraw ekologicznych w najbliższych latach utrudni planowane wycofanie z ochrony roślin związków miedzi, które są szeroko stosowane w tym systemie produkcji. Główną przyczyną przyszłego wycofania związków miedzi jest zaleganie tego metalu w środowisku. Miedź należy do metali ciężkich i dlatego obecnie trwają badania nad zastąpieniem tych związków przez inne naturalne substancje. Aktualnie w Polsce zarejestrowane są 32 środki, które zawierają związki miedzi, w tym: wodorotlenek miedzi zawiera 17 preparatów, tlenochlorek miedzi - 12, trójzasadowy siarczan miedzi - 2 oraz tlenek miedzi występuje w 1 środku ochrony roślin.

Więcej na temat aktualności w zakresie ochrony rzepaku przeczytanie w styczniowym numerze FARMERA. 

Podsumowując na większą skalę nie jest się w stanie uprawiać rzepaku bez stosowania środków ochrony roślin. 

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?  Którego zabiegu w ochronie rzepaku nie da się przeskoczyć bez syntetycznych pestycydów?