Herbicydowe związki jonowe to związki jonowe o temperaturze poniżej 100 oC , w których co najmniej jeden z jonów wykazuję aktywność herbicydową.  Pojęcie to w światowej literaturze funkcjonuję dopiero od 2011 r. Herbicydowe ciecze jonowe to substancję praktycznie nielotne, są znacznie bezpieczniejsze w stosowaniu w porównaniu do obecnych związków oferowanych na rynku w postaci herbicydów. Dostępne środki ochrony roślin bardzo często powodują ryzyko pozostałości substancji toksycznych w roślinach i glebie, a opary tychże substancji mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.  Nowe związki w znacznie mniejszym stopniu wykazują takie właściwości, gdyż dawka substancji czynnej w porównaniu z obecnie stosowanymi herbicydami może być znacząco zmniejszona.
Naukowcy z PP Poznań wraz z IOR w Poznaniu starają się opracować nową grupę związków herbicydowych opartych na cieczach jonowych. W toku badań opracowali efektywną metodologię syntezy herbicydowych cieczy jonowych oraz uzyskali ich stabilność chemiczną.
Aktywność chwastobójczą otrzymanych związków oceniano na podstawie przeprowadzonych doświadczeń szklarniowych oraz w warunkach polowych w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR - PIB w Winnej Górze.
Badane związki wykazywały aktywność herbicydową oraz regulującą wzrost roślin. Dodatkowo aktywność tych związków umożliwiała nawet dwukrotne zmniejszenie dawki substancji czynnej w porównaniu do obecnie stosowanych środków ochrony roślin.