Jak powszechnie wiadomo, według klasycznej sztuki uprawy roli wśród gatunków roślin, które można wysiać jako międzyplon, widnieje rzepak. Czy zatem zasadne jest szybkie likwidowanie samosiewów tej rośliny ?

 

Jak wynika z naszej rozmowy z prof. Markiem Mrówczyńskim, Przewodniczącym Komisji ds. rejestracji Środków Ochrony Roślin przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samosiewy należy jak najszybciej zlikwidować.

- Jeśli ktoś ma zamiar zasiać rzepak w pobliżu pola, na którym wyrastają samosiewy, to musi liczyć się ze zwiększoną presją takich szkodników jak śmietka kapuściana i pchełka ziemna czy chorób grzybowych. – tłumaczy.

- W przypadku wysokiego udziału rzepaku ozimego w płodozmianie nie zaleca się również siania gorczycy i rzodkwi oleistej na poplon. Rośliny te należą do tej samej grupy botanicznej co rzepak, dlatego są atrakcyjnymi żywicielami dla śmietki kapuścianej i pchełki ziemnej, patogenu wywołującego kiłę kapusty czy grzyba który powoduje suchą zgniliznę kapustnych. – mówi prof. Marek Mrówczyński.