Zaprawy nasienne mają za zadanie uchronić wrażliwe rośliny we wczesnych fazach wegetacji przed chorobami grzybowymi, które mogłyby już na etapie wschodów zniweczyć nasze starania o wysoki plon. Z kolei szczepienie bakteriami brodawkowymi, zwane też zaprawianiem biologicznym, odpowiada za zwiększenie efektywności wiązania azotu atmosferycznego na stanowiskach, gdzie dany gatunek dawno nie był uprawiany. Warto pamiętać, żeby najpierw stosować zaprawy chemiczne, a dopiero później biologiczne- najlepiej maksymalnie dobę przed siewem.

Środki produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

Zaprawy chemiczne

Obecnie dostępne są wyłącznie preparaty na bazie jednej substancji czynnej, którą jest fludioksonil. Taka zaprawa chroni groch, bobik czy łubin przed chorobami grzybowymi, takimi jak zgorzel siewek czy askochytoza.

Dostępność fludioksonilu w postaci środków Omnix 025 FS lub Maxim 025 FS zadeklarowała co trzecia z firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Litr preparatu kosztuje średnio 88zł i wystarcza na zaprawienie 500kg nasion. Jedna z firm zaznacza, że w ofercie pozostały ostatnie opakowania.

Zaprawy biologiczne

Każdy z gatunków roślin bobowatych prowadzi symbiozę z określonymi gatunkami bakterii brodawkowych, których liczebność w glebie jest zróżnicowana. Z tego względu ważne jest, aby kupując zaprawy biologiczne zwracać uwagę, dla jakiego gatunku są one przeznaczone. Szczepienie bakteriami jest zalecane zawsze (szczególnie w przypadku soi), natomiast niezbędne na stanowiskach, gdzie dany gatunek nie był uprawiany nigdy. Warto pamiętać, że dla prawidłowego funkcjonowania bakterii brodawkowych niezbędne jest uregulowane pH na poziomie 6,5-7,2.

Na rynku dostępne jest kilka preparatów o zróżnicowanym dawkowaniu, dlatego celem porównania cena została przyjęta dla ilości przeznaczonej na partię nasion potrzebną na hektar. Szczepionki dla grochu ma obecnie w swojej ofercie co trzecia z firm, z którymi się kontaktowaliśmy, a cena wynosi średnio około 60zł. Dostępność zapraw biologicznych do bobiku potwierdziła blisko połowa z firm, z którymi się kontaktowaliśmy, a cena wynosi średnio około 55zł. Natomiast jeśli chodzi o łubin, szczepionki są dostępne w większości firm, z którymi się kontaktowaliśmy, a cena wynosi średnio około 80zł, jednak kilku sprzedawców zaznaczało, że pozostały ostatnie sztuki najmniejszych opakowań.