Aby odchwaszczanie doglebowe podziałało potrzebne są zapasy wilgoci. Ponieważ pobranie substancji czynnej herbicydu przez chwasty podczas takiego zabiegu, czyli tuż po siewie i przed wschodami rośliny uprawnej, ma miejsce, kiedy przedostanie się ona do roztworu glebowego.

Gleba podczas jego wykonywania powinna być wilgotna, bo inaczej preparat nie zadziała. Nie trafi do strefy kiełkowania chwastów (do 5 cm w głąb gleby) i tym samym nie zostanie też pobrany.

W Polsce obecnie zmagamy się z suszą, ale według prognoz pogody, na najbliższe dni zapowiadane są opady deszczu, które mogą zmienić stan uwilgotnienia gleby. Na pewno nie zaspokoją one wszystkich potrzeb, ale sytuację mogą poprawić.

Dlatego dla zainteresowanych tego typu odchwaszczaniem podajemy listę herbicydów, które aktualnie można stosować właśnie przedwschodowo w uprawie soi. Warto bowiem wiedzieć, że w zależności od wybranej odmiany, krytyczny okres konkurencji chwastów występuje zwykle na 4-6 tygodni po jej wschodach i w tym czasie soja powinna być wolna od chwastów.

Bezpośrednio po siewie (do 3 dni BBCH 00-02) można aplikować środki oparte o metobromuron w dawce 2-3 l/ha: Inigo 500 SC, Proman 500 SC i Soleto 500 SC. Metrybuzyna to substancja czynna Sencor Liquid 600 SC (dawka 0,55 l/ha), pendimetalina – Stomp Aqua 455 CS (2,6 l/ha), prosulfokarb – Boxer 800 EC (3-4 l/ha).

Po siewie, ale przed wschodami soi (BBCH 00-07) aplikować można Plateen 41,5 WG (flufenacet + metrybuzyna) – 2 kg/ha i te oparte na metolachlor-S w dawce 1-1,25 l/ha: Dual Gold 960 EC i Efica 960 EC.