O odchwaszczaniu przedwschodowym kukurydzy pisaliśmy TUTAJ. Teraz przyszedł czas na to nalistne. Walka z chwastami we wczesnych fazach rozwoju daje wymierne efekty, a poza tym nie przyczynia się do wystąpienia ryzyka uszkodzeń fitotoksycznych. Z badan też wynika, że kukurydza po osiągnieciu punktu krytycznego, czyli fazy 3-4 liści, traci swój potencjał plonotwórczy w momencie, kiedy wzrasta w towarzystwie chwastów. Dlatego o odchwaszczaniu kukurydzy nie można zapomnieć, bo chwasty we wczesnych fazach jej rozwoju mogą ją zagłuszyć.

Podczas doglebowego odchwaszczania bierze się pod uwagę wilgoć w glebie, w tym nalistnym również ważna jest pogoda. Należy przede wszystkim unikać okresów stresowych dla kukurydzy tzn. chłodów w początkowych fazach rozwoju (takich jak teraz występują w Polsce), ale też i wysokich temperatur i dużych wahań cieplnych.

W kukurydzy często występują takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, komosa biała, chwasty rumianowate, jasnoty, przetaczniki, bratek polny czy chwasty z rodziny kapustowatych. Z powodu ocieplenia klimatu w łanie pojawiają się też późno wschodzące gatunki ciepłolubne takie jak: psianka czarna, blekot pospolity czy włośnicę.

Poniżej przedstawiamy przykładowe propozycje walki nalistnej z chwastami w uprawie kukurydzy.

1. Po wschodach, do fazy 3 liści kukurydzy na wschodzące chwasty:
- petoksamid np. Successor 600 EC,
- terbutylazyna + mezotrion +s-metolachlor np. Lumax 537,5 SE,
- mezotrion + S-metolachlor np. Camix 560 SE.

2. W fazie 1-8 liści kukurydzy na rozwinięte chwasty dwuliścienne:
- pyridat np. Onyks 600 EC,
- bromoksynil np. Emblem 20 WP, Bromotril 250 SC,
- tritosulfuron + dikamba np. Mocarz 75 WG,
- florasulam + 2,4-D np. Mustang 306 SE.

3. W fazie 1-7 liści kukurydzy na chwasty prosowate i większość chwastów dwuliściennych jednorocznych:
- nikosulfuron np. Ikanos 040 OD, Nicosar 060 OD,
- mezotrion np. Jazon 100 SC, Border 100 SC, Callisto 100 SC,
- sulkotrion np. Shado 300 SC, Sulcorn 300 SC,
- nikosulfuron np. Accent 75 WG, Innovate 240 SC,
- rimsulfuron + tifensulfuron metylowy + adiuwant np. Titus 25 WG + Refine 75 WG /Harmony 75 WG/ + Trend 90 EC.

4. W fazie 4-6 liści kukurydzy na rozwinięte chwasty:
- dikamba np. Oceal 700 SG, Vermeil 700 SG,
- 2,4 D np. Dicopur 600 SL, Esteron 600 EC,
- nikosulfuron np. Nicosar 060 OD,
- florasulam + 2,4-D + foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + adiuwant np. Mustang 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC,
- foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu np. Maister Power 42,5 OD.

5. Metoda dawek dzielonych, gdzie pierwszy zabieg wykonuje się po wschodach chwastów, a drugi – 10-14 dni po pierwszym:
- nikosulfuron np. Accent 75 WG + Trend 90 EC,
- mezotrion + nikosulfuron np. Elumis 105 OD,
- foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu np. Maister Power 42,5 OD.