Słowo „może” jest tutaj kluczowe, gdyż powstaje jednak pytanie, czy zabieg wiosenny jest zawsze konieczny i należy go wykonać obligatoryjnie.

Wiosenny zabieg herbicydowy w zbożach ozimych realnie może być brany pod uwagę tak naprawdę w trzech głównych przypadkach, wynikających z:

  • braku wykonania zabiegu w okresie jesiennym (z różnych przyczyn zależnych, jak i niezależnych od plantatora);
  • ograniczonej skuteczności działania herbicydu zastosowanego w 
  • okresie jesiennym, który z różnych przyczyn nie wyeliminował chwastów, głównie tzw. zimujących, jedno-, jak i dwuliściennych;
  • pojawienia się wiosną chwastów tzw. jarych oraz form jarych gatunków zimujących, zarówno dwuliściennych, jak i jednoliściennych.

Cały artykuł dostępny po zalogowaniu.