Kukurydza w ostatnich latach zyskuje na popularności. Areał uprawy już dawno przekroczył milion hektarów, a w 2018 r. - nawet 1,3 mln ha. Jest o co walczyć, bo rynek nasion, które w zdecydowanej większości kupowane są przez rolników, jest ogromny.

Od samego początku kukurydzy zagraża wiele szkodliwych organizmów, które w okresie kiełkowania i wschodów utrudniają jej rozwój. Jednym ze sposobów walki z tymi zagrożeniami (patrz: ramka) jest stosowanie się do zasad integrowanej ochrony roślin, w tym zaprawianie materiału siewnego. Niestety, z powodu unijnego zakazu stosowania szeregu substancji czynnych asortyment produktów, którymi można ochronić kiełkujące ziarniaki, nie jest szeroki (więcej poniżej).

OCHRONA PRZED AGROFAGAMI

Początek roku to czas decyzji - wyboru konkretnej odmiany, a wraz z nią warto też zwrócić uwagę na zaprawę, jaką materiał siewny został potraktowany. O ile materiał siewny zbóż kłosowych można zaprawiać w gospodarstwie, to kukurydzę praktycznie nie ma już takiej możliwośc. Firmy hodowlano-nasienne standardowo oferują nasiona chronione zaprawą grzybobójczą. Na życzenie rolnika, za dodatkową opłatą, nasiona są pokrywane repelentem odstraszającym ptaki bądź nawozem donasiennym (o czym poniżej). Zastosowanie repelentu podnosi koszt jednostki siewnej o ok. 50 zł netto za jednostkę siewną, a nawozu o 5-10 zł.

Jakie zaprawy będzie można spotkać na odmianach kukurydzy wybranych firm w roku 2019? To pytanie zadaliśmy przedstawicielom firm hodowlano-nasiennym, reprodukującym materiał siewnym, jak i dystrybutorom. Część z nich poinformowała nas, że listopad (okres, kiedy przygotowywany był artykuł) to nadal czas decyzji i często jeszcze nie sfinalizowano wiążących umów, odnośnie tego, które konkretnie środki zostaną w nowym sezonie użyte. Poza tym niektóre firmy kierowały się też tajemnicą handlową, nie chcąc przedwcześnie podawać takich danych.

Dodatkowo, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, planowane jest wystąpienie o wprowadzenie derogacji (czasowego zezwolenia) na stosowanie w kukurydzy preparatów zawierających neonikotynoidy - najpewniej będą trzy, ale dopóki nie ma

decyzji, dopóty nie można o nich konkretnie pisać. Niemniej wprowadzenie tych zamierzeń powinno istotnie zmienić status sanitarny zasiewów kukurydzy. Zaprawy bazujące na tej grupie chemicznej chronią bowiem młode rośliny przed szkodnikami glebowymi, takimi jak np. drutowce, pędraki i rolnice. Teraz nie ma takiej możliwości, choć to właśnie szkodniki, które znajdują się w glebie, są najważniejszym problemem młodej kukurydzy.

JAKIE ZAPRAWY NA RYNKU?

Lista tych produktów nie jest długa. Obecnie zaprawy insektycydowe chronią tylko przed ploniarką zbożówką i ptactwem, które wiosną wyjada ziarniaki kukurydzy z pola. Ograniczona jest też pula środków grzybobójczych.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę produktów, które widnieją w rejestrze środków ochrony roślin (wyszukiwarka środków ochrony roślin, stan na 8 listopada 2018 r.). Wszystkie preparaty mają formę płynnego koncentratu zawiesinowego (FS). Formulacja ta pozwala na dobre pokrycie, a także przywarcie zaprawy do okrywy owocowo-nasiennej nasion, co zapobiega ich odklejaniu się i przedostawaniu do środowiska w formie pyłu.

Zarejestrowane zaprawy grzybobójcze:

Alios 300 FS bazuje na tritikonazolu z grupy triazoli. Spektrum zwalczanych chorób jest w tym wypadku dość szerokie, bo dotyczy: zgorzeli siewek, głowni guzowatej kukurydzy i głowni pylącej kukurydzy. Działa systemicznie. Zalecana dawka jednorazowego zastosowania to 110 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400-500 ml wody.

Maxim XL 034,7 FS zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych. Pierwsza to fludioksonil – z grupy fenylopiroli, druga to metalaksyl-M – z grupy fenyloamidów. Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i systemicznym do zaprawiania nasion kukurydzy przed zgorzelą siewek i głownią guzowatą kukurydzy. Polecana dawka to 100 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem 700-1100 mln wody.

Vitavax 200 FS również bazuje na dwóch substancjach czynnych. Pierwszą z nich jest karboksyna (związek z grupy karboksyanilidów), a drugą – tiuram (z grupy ditiokarbaminianów). Kukurydzę ma on chronić przed zgorzelą siewek i głownią kukurydzy. Zalecana dawka środka to 350 ml na 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Zaprawa insektycydowo-repelentna

Mesurol 500 FS opiera się na metiokarbie – związku z grupy karbaminianów. Ma działanie odstraszające ptaki i owadobójcze – konkretnie chroni przed ploniarką zbożówką. Zalecana dawka dla to 10 ml preparatu/1 kg nasion.

Zaprawa fungicydowo-repelentna

Flowsan FS zawiera substancję z grupy ditiokarbaminianów – tiuram. Ma on za zadanie odstraszać ptactwo, ale działa też przeciw zgorzeli siewek. Zalecana dawka to 300 ml na 100 kg nasion.

Zaprawa repelentna

 Korit 420 FS opiera się ona na ziramie, również z grupy ditiokarbaminianów. Zaprawa służy tylko do odstraszania ptaków. Zalecana dawka to 0,6 l/100 kg nasion.

FIRMOWE ROZWIĄZANIA

Poniżej prezentujemy informacje od wybranych firm, którymi zaprawami kukurydza będzie chroniona w 2019 r.:

– Caussade Nasiona – Maxim XL 034,7 FS albo Alios 300 FS. Odmiany dodatkowo mogą być też zaprawione Mesurolem 500 FS.

– Centrala Nasienna w Kielcach – nasiona zabezpieczone są zaprawą Maxim XL 034,7 FS lub Vitavax 200 FS i nawozem donasiennym Primus B+, a także dodatkowo na życzenie klienta Mesurolem 500 FS.

– Hodowla Roślin Smolice – Maxim XL 034,7 FS, istnieje możliwość zamówienia nasion zaprawionych dodatkowo insektycydem Mesurol 500 FS.

– KWS Polska: zaprawa Maxim XL 034,7 FS, dodatkowo na życzenie klienta Mesurol 500 FS.

– Małopolska Hodowla Roślin: Vitavax 200 FS i Maxim XL 034,7 FS. Na wyłączne zamówienie klienta dodatkowo nasiona zaprawiane są Mesurolem 500 FS. 

– Pioneer: zaprawia standardowo Maxim XL 034,7 FS. Dodatkowo większość oferowanych odmian potraktowana jest z dodatkową zaprawą Mesurol 500 FS.

– Saatbau Polska: standardowa zaprawa to Maxim XL 034,7 FS, a odmiany Saatbau Linz zaprawiane są technologią Optiplus (więcej informacji poniżej).

 – Syngenta Polska: Maxim XL 034,7 FS + Vibrance 500 FS.

RÓWNIEŻ Z NAWOZEM

Pierwiastki, na które należy zwrócić szczególną uwagę, a które są ważne z punktu widzenia materiału siewnego kukurydzy, to fosfor i cynk. Pierwszy odpowiada za wytworzenie systemu korzeniowego, a także za procesy biochemiczne, które zachodzą w roślinie w fazie kwitnienia i zawiązywania się nasion. Drugi – cynk ma wpływ na podziały komórkowe, które zachodzą w stożku wzrostu, i na przemiany biochemiczne. Wpływa także na zwiększenie odporności roślin na niskie temperatury.

Poniżej prezentujemy wybrane firmy – zarówno hodowlano-nasienne, zajmujące się reprodukcją nasion, jak i dystrybucyjne, które oferują nasiona kukurydzy zaprawione i jednocześnie pokryte nawozem donasiennym.

Centrala Nasienna w Kielcach obok stosowania zapraw grzybobójczych czy repelentów „pokrywa” nasiona nawozem donasiennym Primus B+. Zawiera on m.in. azot (N 9,5 g/l), fosfor (P2O5 13 g/l), cynk schelatowany (5,9 g/l), potas (K2O 13 g/l), magnez (MgO 20 g/l) i siarkę (SO3 39 g/l).

Firma Obrol dodatkowo oferuje zaprawienie materiału siewnego kukurydzy zaprawą Mesurol 500 FS, również z dodatkiem nawozu donasiennego Microplan-D Kukurydza. Nawóz ten zawiera fosfor (120 g/l) i cynk (36 g/l), jak również potas (60 g/l), siarkę (80 g/l), magnez (10 g/l), mangan (10 g/l) i miedź (5 g/l).

Optiplus to system ochrony kukurydzy oferowany wyłącznie przez Saatbau Linz (od razu w otoczce nasion), który zawiera kilka substancji czynnych o działaniu fungicydowym, repelentu chroniącego przed ptakami i nawozu donasiennego do poprawy zaopatrzenia rośli w fosfor i cynk. Nawóz ma też za zadanie zapewnić dobry start wegetacji poprzez zmniejszenie skutków niskich temperatur i przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego.

Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"