Wirusy przenoszą nie tylko mszyce, ale też i skoczki, których w tym sezonie również jest wyjątkowo dużo. To zwiastuje kłopoty w postaci chorób takich jak np. żółta karłowatość jęczmienia czy karłowatość pszenicy.

Plantacje należy monitorować i z chwilą przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości zastosować preparaty chemiczne. Próg dla mszyc to pojaw pierwszych osobników na roślinach. Dla skoczków nie został on jeszcze opracowany, ale przy okazji walki z mszycami, ogranicza się też pojaw skoczków.

Jakie preparaty można stosować? Największą grupę stanowią pyretroidy. To one przeznaczone są do walki z mszycami w uprawie jęczmienia ozimego. Należy pamiętać, że aplikuje się je w temperaturze poniżej 20 st. C. Wśród nich można wymienić Karate Zeon 100 CS, który zawiera jako substancję czynną lambda-cyhalotrynę. Z kolei na zeta-cypermetrynie opierają się takie insektycydy jak: Alstar 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW i Titan 100 EW.

Do zwalczania mszyc- wektorów w uprawie pszenicy ozimej również największą grupę stanowią pyretroidy. Na alfa-cypermetrynie opiera się Fastac Active 050 ME. Z kolei na takiej substancji czynnej jak lambda-cyhalotryna: Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050 CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS.

Z grupy karboksyamidów (flonikamid) można stosować preparat Tapekki 50 WG. Z grupy chemicznej fosfoorganiczne + pyretroidy (chloropityfos + beta-cyflutryna): Pyrinex Supreme 262 ZW. A z kolei w grupie neonikotynoidów + pyretroidy (acetamipryd + lambda-cyhalotryna): Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 WG. Środki te działają w szerokich zakresach temperaturowych.