Wielu producentów herbicydów przekonuje o wyjątkowości swoich preparatów. Zdarza się jednak, że po zastosowaniu konkretnego herbicydu następuje rozczarowanie, gdyż spodziewane efekty nie są takie jakie oczekiwaliśmy. Zastanawiamy się wówczas jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy.

Działanie herbicydów jest zmienne i zależne jest od wielu czynników. Na efektywność herbicydów mają wpływ zarówno warunki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność powietrza, wilgotność gleby, opady, nasłonecznienie, rosa, wiatr jak również struktura chwastów i ich faza rozwojowa. W tej kwestii możemy jedynie dobierać odpowiednie terminy zabiegów by zapewnić odpowiednie działanie herbicydu.

Duży wpływ na końcowy efekt mają warunki techniczne aplikacji oprysku. Najważniejszym z tych czynników to dobór odpowiedniej substancji aktywnej dostosowanej do rośliny uprawnej oraz do pojawiających się chwastów. Dobór zalecanej dawki, częstotliwość stosowania i sama technika zabiegu to kolejne bardzo ważne czynniki na które należy zwrócić uwagę przed opryskiem. W niektórych przypadkach na jakość oprysku ma wpływ dobór formulacji preparatu i jakość wody użytej do oprysku.