Zwrotowi podlegają opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych lub bardzo toksycznych dla ludzi, pszczół, a także organizmów wodnych. Stanowią one około 80 proc. preparatów dostępnych na rynku. Od 2005 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) przeprowadziło wśród sprzedawców kampanię edukacyjno-informacyjną o odbiorze opakowań środków ochrony roślin. W roku 2005 zebrano prawie 25 proc. opakowań, w 2006 – 35 proc., a w 2007 – 40 proc. Najwięcej w północno-zachodniej części Polski, w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.

Do systemu przystąpiło ponad 2600 pun-któw sprzedaży z całego kraju. Wszystkie otrzymały plakat informacyjny, którego wywieszenie jest obowiązkiem sprzedawcy, a także worki na gromadzenie opakowań odbieranych przez rolników. Ogólnopolski System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i REMONDIS.

Przygotowując roztwór do oprysku, należy pamiętać o trzykrotnym wypłukaniu opakowań, bo odbierane są tylko czyste opakowania. Popłuczyny należy wlewać do opryskiwacza z cieczą użytkową. Jeśli rolnik zwraca brudne opakowania, sklep nie ma obowiązku przyjąć takich odpadów. Opakowania gromadzone są w przezroczystych workach. Jeśli kierowca zauważy, że znajdują się w nim brudne, nieopróżnione opakowania, również ich nie odbierze.

Sprzedawca środków ochrony roślin musi informować o zbiórce i odbiorze opakowań. Zabrania się zakopywania i wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym jako surowce wtórne, czy do spalania ich we własnym zakresie.

Autorka jest specjalistką ds. odpadów specjalnych firmy Remondis

                                 

Źródło: Farmer 10/2008