Perz tuż przed żniwami jest szczególnie wrażliwy na herbicydy. Dlatego można go w tym okresie skutecznie zwalczać. Co najważniejsze, perz zostaje usunięty z pola na co najmniej cztery lata, co jest niemożliwe do osiągnięcia w przypadku innych metod zwalczania tego chwastu.

Oprysk przedżniwny pozwala także zniszczyć młodsze źdźbła i uzyskać suchszą słomę, co ułatwia jej zbiór oraz dalsze przechowywanie. Słoma z plantacji, na których zastosowano przed żniwami herbicyd totalny, może służyć jako pasza lub ściółka dla zwierząt. Nie można jej natomiast używać jako podłoża lub ściółki ogrodniczej.

Ziarno uzyskane z plantacji, na której wykonano oprysk przedżniwny, jest także bardziej suche. Okazuje się, że zawiera ono o 2,5 proc. mniej wody niż z plantacji nieopryskanych. Zmniejsza to koszty późniejszego suszenia ziarna oraz ułatwia jego przechowywanie. Ziarna z pól opryskanych herbicydami totalnymi można bez ograniczeń używać do celów konsumpcyjnych i paszowych. Preparatów tych nie należy jednak stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny, bo istnieje niebezpieczeństwo obniżenia zdolności kiełkowania ziarna siewnego.

Dosuszenie całego łanu roślin pozwala na szybszy i łatwiejszy zbiór kombajnem. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że wydajność kombajnu na polach opryskanych jest przeciętnie o 20 proc. większa z pól nieopryskanych preparatem. Pozwala to na zebranie zboża z większych powierzchni w krótszym czasie. Jednocześnie maleje zużycie paliwa, a w wypadku korzystania z usługi staje się ona tańsza.

Na polach, na których wykonano oprysk przedżniwny bezpośrednio po żniwach, można przystąpić do uprawy ścierniska, co daje pewność dotrzymania terminów agrotechnicznych w przygotowaniu stanowiska pod roślinę następczą, zwłaszcza pod rzepak ozimy. Jest to szczególnie ważne w północnej Polsce, gdzie żniwa często są opóźnione, a siewy rzepaku muszą być stosunkowo wczesne. Przy dużych areałach uprawy zbóż opryskiem przedżniwnym można także sterować w pewnym stopniu porą żniw i ograniczać spiętrzenie prac polowych w tym terminie.

Oprysk przedżniwny wykonuje się w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20–30 proc. na 10–14 dni przed zbiorem. W momencie zabiegu chwasty powinny być zielone. Środki mogą być także stosowane z adiuwantami, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie. Na hektar stosuje się od 200 do 300 litrów cieczy roboczej.

W okresie występowania wysokich temperatur zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Oprysk trzeba przeprowadzić co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem. Nie należy wykonywać zabiegu podczas silnego wiatru, ze względu na możliwość znoszenia herbicydu na sąsiednie pola. Zboże nie powinno być zbierane wcześniej niż 7 dni po oprysku, ponieważ czas ten jest potrzebny do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów.

Zbiór kombajnem należy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Preparaty do stosowania w oprysku przedżniwnym (dawki w kilogramach lub litrach na hektar)
Avans 330 SL (3,5), Avans Premium 360 SL (3,5),  Dominator 360 SL (3,5), Gallup 360 SL (3,5), GL 360 SL (3,5), Glifocyd 360 SL (3,5), Glifogan 360 SL (3,5), Glifopol 360 SL (3,5), Glifostar 360 SL (3,5), Glyfos 360 SL (3,5), Klinik 360 SL (3,5), Klinik 450 SG (2,5), Klinik Suchy 600 SG (2), Kosmik 360 SL (3,5), Madrigal 360 SL (3,5), Rodeo 360 SL (3), Rofosat 360 SL (3,5), Roundup 360 SL (3,5), Roundup Energy 450 SL (2), Roundup Max 680 SG (1,5), Roundup Strong 540 SL (2), Roundup Ultra 360 SL (3,5), Sanglypho 360 SL (3,5), Taifun 360 SL (3,5), Terminator 360 SL (3,5).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Zaleceń ochrony roślin IOR 2005

Kalkulacja zastosowania oprysku przedżniwnego (zł/ha):
Koszt preparatu np. Roundup 360 SL (3,5 l) – 73
Koszt wykonania zabiegu – 35
Koszt całkowity –108
Oszczędności w pracy kombajnu: 12 minut – 50

Źródło "Farmer" 12/2006