Jak podano, w 2021 r. w UE sprzedano 355 175 ton pestycydów. Był to umiarkowany wzrost o 2,7 proc. w porównaniu z 2020 r. (346 000 ton) i stanowił dalsze odbicie w kierunku średniookresowej średniej rocznej w latach 2011–2021.

Ta informacja pochodzi z danych o sprzedaży pestycydów opublikowanych niedawno przez Eurostat.

Jaka sprzedaż grup pestycydów?

Jeśli chodzi o sprzedane środki ochrony roślin to najwyższe wolumeny sprzedaży w 2021 r. osiągnęły „fungicydy i środki bakteriobójcze” - 44 proc., „herbicydy i środki niszczące łęty i mchy – 34 proc., a insektycydy i akarycydy – 14 proc.

- Wśród krajów UE wolumen pestycydów sprzedanych w 2021 r. był najwyższy w Hiszpanii (21 proc. całości w UE), Francji (20 proc.), Niemczech i we Włoszech (po 14 proc.). Te cztery kraje są jednymi z głównych producentów rolnych w UE – podał Eurostat.

Źródło: KE
Źródło: KE

Co ciekawe, w porównaniu z 2011 r. 11 z 16 krajów UE, dla których dostępne są dane, odnotowało spadek sprzedaży pestycydów w 2021 r. Największe spadki odnotowano w Czechach (-36 proc.), Danii (-35 proc.) i Portugalii (-32 proc.), następnie Włochy (-29 proc.) i Rumunia (-27 proc.).

Z kolei Łotwa (+85 proc.) i Austria (+68 proc.) odnotowały znacznie wyższą sprzedaż pestycydów w 2021 r. niż w 2011 r.

Polska nie była ujęta w badaniu.

Zużycie substancji czynnej na ha w UE
Zużycie substancji czynnej na ha w UE