Naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w warunkach polowych, ocenili skuteczność zwalczania komosy białej przez herbicydy stosowane w obniżonych dawkach. Okazało się, że wiele badanych preparatów skutecznie działały również w dawkach zredukowanych.

Do badań użyto 9 herbicydów stosowanych do odchwaszczania zbóż jarych.

Każdy z nich stosowano w pełnej zalecanej w etykiecie dawce jak i w dawkach obniżonych tj. (75, 50 i 25 proc.).

Oprysk herbicydem w zależności od roku badań wykonano w fazie 3–4 liści do początku krzewienia zbóż (BBCH 13–22) oraz w fazie 2–6 liści komosy (BBCH 12–16).

Jako wymagany poziom skuteczności, zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami ustalonymi przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto redukcję świeżej masy chwastu o co najmniej 85% w stosunku do kontroli, na której nie stosowano herbicydów.

Pożądaną skuteczność działania zapewniały: tribenuron metylu z adiuwantem, mieszaniny: 2,4-D z fluroksypyrem i MCPA z fluroksypyrem aplikowane w dawce niższej o 75proc. od dawki zalecanej.

Kolejne skuteczne mieszaniny to: 2,4-D + dikamba, 2,4-D +florasulam, mekoprop + MCPA + dikamba w dawce niższej o 50 proc, a także herbicyd zawierający mieszaninę mekoprop + karfentrazon etylu w dawce zredukowanej o 25proc.

Jedynie dwa spośród 9 badanych herbicydów, tj. mieszaniny amidosulfuronu z jodosulfuronem oraz metrybuzyny z amidosulfyronem w celu osiągnięcia wymaganej skuteczności musiały być aplikowane w pełnej zalecanej dawce.

Podobnych przykładów w świetle nauki można odnaleźć wiele. Takie badania dowodzą, że niektóre środki ochrony roślin są również skuteczne w niższych dawkach niż są zalecane w etykiecie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1107/2009 stosowanie dawek obniżonych nie jest sprzeczne z prawem. Nie mniej jednak za skuteczne działanie zredukowanych dawek nie jest już odpowiedzialny producent środka, a stosujący. Z drugiej strony trzeba być świadomym tego, ze dawki zredukowane mogą wspomagać wykształcenie odporności na pestycydy u organizmów zwalczanych.