Komisja Europejska zdecydowała o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej dikwat. Okres wyprzedaży zapasów handlowych upłynął z dniem 30 listopada 2019 r. Natomiast okres na zużycie zapasów będących w dyspozycji gospodarstw rolnych skończył się 4 lutego 2020 r.

Dikwat był powszechnie stosowany przy niszczeniu naci, zwłaszcza na plantacjach reprodukcyjnych ziemniaka. Po jego stosowaniu bulwy zachowywały zdolność kiełkowania na nieobniżonym poziomie. Zabieg ten miał na celu polepszenie zdrowotności i jakości bulw ziemniaka oraz przyspieszenie dojrzewania bulw, a także zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie.

Wycofanie tej substancji czynnej spowodowało powstanie luki produktowej. Na rynku pozostało kilka preparatów, które można stosować w tej sytuacji. Są to środki zawierające glufosynat amonu oraz karfentrazon etylowy,które można stosować w nieco innym zakresie. Polecane są także metody mechaniczne oraz mechaniczno-chemiczne, które również są trudniejsze w wykonaniu.

Kurczą się także zakres i możliwości stosowania preparatów zawierających glifosat.

Co zatem można stosować obecnie w uprawach rolniczych? Zachęcamy do zapoznania się z  informacją przygotowaną przez IOR-PIB w Poznaniu, dotyczącą dostępnych metod ochrony roślin w następstwie wycofania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dikwat oraz o alternatywnych metodach zastępczych. Poniższy list został skierowany  do Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW. Autorem jego jest dr hab. Roman Krawczyk z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR-PIB w Poznaniu. 

Źródło: IOR-PIB w Poznaniu
Źródło: IOR-PIB w Poznaniu

IOR-PIB w Poznaniu
IOR-PIB w Poznaniu

IOR-PIB w Poznaniu
IOR-PIB w Poznaniu

Źródło: IOR-PIB w Poznaniu
Źródło: IOR-PIB w Poznaniu