Obecnie preparaty zawierające dimetoat nie mogą znajdować się już w sprzedaży i obrocie – termin minął z końcem maja. Natomiast czas na ich stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie mamy do 30 czerwca. Stanowi o tym rozporządzenie wykonawcze Komisji 2019/1090 z 26 czerwca 2019 r.


Dimetoat to substancja czynna stosowana jako insektycyd i akarycyd, która należy do grupy fosforoorganicznych. Działa kontaktowo i żołądkowo.

Dimetoat zwalcza skrzypionki i mszyce w uprawie pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym oraz mszyce w buraku cukrowym i kapuście głowiastej białej. Dimetoat jeż też stosowany do zwalczania much domowych i gzów w budynkach gospodarczych.