Zaprawy fungicydowe są niezbędne do zapewnienia uprawom ochrony we wczesnych fazach wegetacji. Jednocześnie w przypadku niektórych chorób grzybowych jest to jedyny sposób na uchronienie plantacji przed infekcją. O korzyściach wynikających ze stosowania zapraw, oraz o charakterystyce zapraw dostępnych w portfolio firmy Innvigo mówił podczas tegorocznych "Dni Pola z Innvigo" Jacek Dorna.