Nadmierny rozwój liści jesienią nie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ nie pozwala na rozwój silnego systemu korzeniowego rzepaku. Bujna i wysoka rozeta liściowa jesienią nie jest pożądana - zakłóca rozwój systemu korzeniowego i prowadzi do nadmiernego wyniesienia szyjki korzeniowej. To sprzyja wymarznięciom. Po zimie, na przedwiośniu rośliny tracą większość jesiennych liści i ponownie odbudowują aparat asymilacyjny. A szybkość odbudowy tego aparatu jest ściśle skorelowana z zapasami, jakie zostały zgromadzone w korzeniach.

Wiele zależy od jesiennych zabiegów fungicydowych na rzepaku. Rekomendujemy zastosowanie fungicydu CARYX o właściwościach morforegulacyjnych. Caryx zastosowany jesienią pozytywnie oddziałuje na roślinę - silnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego, asymilaty kierowane są przede wszystkim do korzeni, a zwarta rozeta liściowa chroni merystemy wzrostu przed przemarzaniem. Dzięki właściwym rezerwom odżywczym zgromadzonym w korzeniach, wiosną rzepak szybko regeneruje masę liściową i rozwija się równomiernie.

Caryx chroni rośliny nie tylko prze wymarzaniem, ale też przed chorobami.

Brak danych

CARYX - energia przetrwania rzepaku