Komisja Europejska przyjęła w maju 2020 r. strategię „Od pola do stołu”, która jej zdaniem, ma budować zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności. Wśród celów do zrealizowania do roku 2030 są m.in. ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc., zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc., a także przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne. Te cele wybrzmiały bardzo mocno. Później okazało się, że nie będą one realizowane jeden do jednego, a każdy kraj członkowski będzie miał własne limity.

- Idziemy w stronę bardziej zrównoważonego podejścia do rolnictwa. Straszą nas strategiami „od pola do stołu” i „na rzecz bioróżnorodności”. Mówię specjalnie straszą, bo przywołuje się wysokie procenty ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, ograniczenie nawożenia, dramatyczny wzrost powierzchni rolnictwa ekologicznego. Natomiast tego się nie trzeba obawiać, ponieważ są to strategie na poziomie ogólnoeuropejskim, a każdy kraj ma swoją ścieżkę dojścia. Nie każdy jest na tym samym poziomie rozwoju – mówiła podczas konferencji „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” Nina Dobrzyńska z resortu rolnictwa.

Wszystko ma być określone w Planach Strategicznych dla WPR na lata 2023-2027. Poniżej limity określone na podstawie III wersji projektu PS, którą ogłoszono 4 listopada 2021 r. Oczywiście mogą one ulec zmianie, bo teraz dokument będzie przekazany do Komisji Europejskiej i poddany ocenie środowiskowej. Jaki będzie finalny kształt?

O to zapytaliśmy m.in. dr. Jerzego Plewę, eksperta Team Europe, byłego szefa Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji podczas Dorocznego Spotkania Branżowego z Izbą Zbożowo-Paszową.

- Strategie to są zobowiązania polityczne (..) te redukcje powinny nastąpić. I to jest kierunek określony po to żeby po roku 2050 Unia, jako całość, osiągnęło neutralność klimatyczną. To są wyzwania nie tylko dla rolnictwa, ale i dla innych sektorów. Powstają różnice w momencie, kiedy tłumaczymy to na język praktyczny. Żeby to wdrożyć, trzeba mieć prawo. I prawo to jest Wspólna Polityka Rolna – mówił dr Plewa.

Więcej w wideo poniżej.