Moddus 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, ma formę koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosuje się go w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta, pszenżyta ozimego i owsa uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim nawożeniem azotem. Litr preparatu zawiera 250 g trineksapaku etylu (związek z grupy cykloheksadionów). Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż i zapobiega nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje zmniejszenia długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej zbóż, odmiany, stanowiska oraz warunków pogodowych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany o źdźbłach długich reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli niż odmiany o źdźbłach krótszych.

W uprawie pszenicy ozimej Moddus 250 EC stosuje się w dawce 0,4 litra na hektar. Opryskiwać trzeba od fazy krzewienia (stadium 29) do fazy liścia flagowego pszenicy (stadium 39). Środek można stosować także w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL, w dawkach: Moddus – 0,3 l na hektar + Antywylegacz Płynny – 1 l na hektar. Mieszaninę należy zastosować w fazie 1-2 kolanka pszenicy (stadium 31-32). Moddus można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie końca krzewienia pszenicy (stadium 29) – w dawce 0,3 l na hektar i w fazie liścia flagowego (stadium 39) w dawce 0,3 l na hektar.

W uprawie jęczmienia ozimego dawka preparatu wynosi 0,6 l na hektar. Opryskiwać trzeba od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego. Natomiast w jęczmieniu jarym i owsie dawka wynosi 0,4 l na hektar. Zabieg należy wykonać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka. W uprawie żyta Moddus 250 EC stosuje się w dawce 0,3 l na hektar. Opryskiwać trzeba od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego. W wypadku pszenżyta ozimego dawka preparatu wynosi 0,6 l na hektar. Oprysk trzeba wykonać od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka. Na hektar należy zastosować 200-400 l wody. Zalecane jest opryskiwanie średnio-kropliste.

Warunki sprzyjające działaniu środka to: temperatura powietrza 10-15 st.C, silne naświetlenie, niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone, łan suchy, aktywnie rosnący. Słabszego działania można się spodziewać, stosując preparat  podczas silnego zachmurzenia, pogody deszczowej, wilgotnego łanu, temperatury powietrza poniżej 5 st.C, słabego wzrostu roślin. Preparatu nie wolno stosować na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników, takich jak: nadmierna wilgotność gleby, mróz, susza, choroby lub szkodniki, na rośliny słabo rosnące (w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w wypadku niedostatecznego nawożenia) oraz podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.   

Źródło: "Farmer" 19/2005