Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi UE poniższe substancje czynne nie uzyskały ponownego zatwierdzenia (lub zezwolenie UE wygasło) i wszystkie zapasy środków zawierających te substancje należy wykorzystać w najbliższym czasie. Po jego upływie ich stosowanie będzie groziło naliczeniem sankcji, a dodatkowo ich utylizacja przez wyspecjalizowane firmy może okazać się bardzo kosztowna.

W przypadku np. tiuramu, nie ma już takiej możliwości. Zaprawy oparte na tej susbtancji należało zuużyć do 30 stycznia. 

Graniczne daty wykorzystania tych substancji przedstawił na Konferencjach Regionalnych: „Przez Innowacyjność do Sukcesu” prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu.

Co to oznacza w praktyce?

Zniknąć musi z rynku jak i z naszych półek w magazynach ponad 120 produktów! A dokładniej:

• Chlorosulfuron: 11 herbicydów;
• Chloropiryfos: 28 insektycydów;
• Tiachlopryd: 14 insektycydów;
• Propikonazol: 29 fungicydów;
• Chlorotalonil: 38 fungicydów;
• Tiuram: 8 zapraw fungicydowych.

Fragment prezentacji prof. Marka Korbasa, IOR -PIB w Poznaniu, Konferencje Regionalne:
Fragment prezentacji prof. Marka Korbasa, IOR -PIB w Poznaniu, Konferencje Regionalne:

Fragment prezentacji prof. Marka Korbasa, IOR -PIB w Poznaniu, Konferencje Regionalne:
Fragment prezentacji prof. Marka Korbasa, IOR -PIB w Poznaniu, Konferencje Regionalne:

 


Na  miejsce wycofywanych preparatów, nowych środków ochrony roślin przybywa bardzo niewiele. To z kolei może prowadzić do wyższych cen za substancje czynne, które posiadają nadal zezwolenia. A z kolei coraz częstsze ich używanie doprowadza do szerzenia się zjawiska odporności agrofagów na nie.