- W procesie rejestracji środków ochrony roślin bardzo szczegółowo ustalone są kryteria i zasady ich stosowania. Jeśli zostaną one zaaplikowane zgodnie z etykietą-instrukcją to nie powoduje to niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. W tym zakresie ocenie podlegają substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin, chociażby neonikotynoidy. Substancje te podlegają ocenie w procedurze inicjowanej przez Komisję Europejską z udziałem wszystkich państw członkowskich i ekspertów z tych państw, również z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA - mówił podczas sejmowej Komisji Rolnictwa Bogusław Rzeźnicki, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym zakresie podjęta została w tym roku przez Komisję Europejską ponowna ocena substancji. - Zostały zebrane informacje ze wszystkich państw członkowskich dotyczące tych substancji czynnych. Wszelkie wyniki badań nie tylko nadsyłane przez producentów, ale przez wszystkie środowiska naukowe. Również my przekazaliśmy polskie badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w tym zakresie - dodaje Rzeźnicki.

Jak informuje specjalista do końca roku sporządzony zostanie raport dla tych substancji czynnych. - Jeżeli zostanie potwierdzone to negatywne ryzyko, te substancje mogą być wycofane z obrotu, a tym samym i wszystkie środki ochrony roślin dopuszczone na bazie tych substancji - dodał Bogusław Rzeźnicki.