Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie uprawiane gatunki zbóż narażone są na atak grzybów, które w glebie występują mniej lub bardziej powszechnie, ale obecne są zawsze. Stwarza to poważne zagrożenie dla wzrostu zbóż i wielkości wydanego przez nie plonu ziarna. Stąd bardzo ważnym elementem dobrej agrotechniki jest zaprawianie ziarna przed siewem.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ

Przy wyborze zapraw ważne jest, z jakiej lub jakich substancji czynnych są one zbudowane. Ma to decydujący wpływ na możliwości i zakres zwalczanych sprawców chorób. Nie bez znaczenia jest sposób działania substancji czynnej, która ma eliminować chorobotwórcze patogeny. Substancje czynne o działaniu powierzchownym chronią ziarno przed zarodnikami i grzybnią znajdującymi się na powierzchni ziarna, ale też przed grzybami występującymi w glebie. Zaprawy nasienne zbudowane są też z substancji czynnych o działaniu układowym. Są one gwarantem tego, że grzyby znajdujące się w głębszych warstwach ziarniaka czy np. w części zarodkowej ziarna zostaną zniszczone i nie będą przerastać przez tkanki do wyższych partii roślin. Aby zapewnić prawidłową obsadę roślin i nie dopuścić do zniszczenia liści lub kłosa, najlepiej stosować zaprawę jednoskładnikową z substancją czynną o działaniu układowym. Dobrym rozwiązaniem są zaprawy dwuskładnikowe lub o większej liczbie substancji czynnych, w których jedna substancja czynna jest układowa, a druga wykazuje działanie powierzchniowe. Praktykuje się też w niektórych przypadkach stosowanie zaprawy z donasiennym fungicydem.

Wśród zapraw znajdują się też preparaty zawierające insektycydową substancję czynną. Środek taki zwalcza grzyby, a dzięki dodatkowej insektycydowej substancji czynnej niszczy również mszyce, które są w uprawie zbóż wektorami wirusów. Ma to szczególne znaczenie w jęczmieniu i pszenicy. W przypadku tych gatunków wirusy żółtej karłowatości jęczmienia i inne występujące w pszenicy coraz częściej stanowią ważny problem, zatem zwalczając mszyce i inne szkodniki, które są wektorami wirusów, zapobiega się ich masowemu występowaniu, a tym samym - szkodliwości. Wiedza na temat zasiedlenia ziarna przeznaczonego do siewu przez grzyby, które można zwalczać, stosując zaprawianie, jest nadal niewystarczająca.

UWAGA NA GŁOWNIE I ŚNIECIE

W Polsce nie bada się ziarna, aby dowiedzieć się, jakie grzyby je zasiedlają i ile ich znajduje się na ziarnie lub w jego wnętrzu. Taka informacja byłaby przydatna i łatwiej można by zdecydować, czy ziarno zaprawiać czy nie. Dałaby też wiedzę, jaką zaprawę, a konkretnie jaką substancję czynną zastosować, aby uniknąć problemów w uprawie danego gatunku zboża. W tym miejscu należy przypomnieć, że wszystkie gatunki zbóż wymagają zaprawiania ziarna. Nie ma znaczenia, czy siejemy pszenicę, jęczmień czy żyto. Ocenia się, że zastosowanie dowolnej zaprawy w uprawie pszenicy ozimej to wzrost plonu ziarna o ok. 6 dt/ha. Gdy pszenica zaprawiana jest przy potencjalnie niewielkim zagrożeniu, to osiągamy zadowalający rezultat. Jednak gdy zagrożenie jest duże (np. przez sprawcę śnieci cuchnącej lub śnieci gładkiej), to uratować przed stratą można cały plon. Zagrożenie przez śnieć cuchnącą jest wysokie i w takiej pszenicy z całą pewnością wystąpią kłopoty z tą chorobą, gdy na jednym ziarnie znajduje się pięć tysięcy lub więcej teliospor grzyba Tilletia caries, który powoduje tę chorobę. Stwierdzono, że gdy na plantacji pszenicy na 1 m2 znajduje się jeden kłos z torebkami śnieciowymi, to gdy z takiej plantacji użyje się ziarna do siewu i nie zastosuje się zaprawy nasiennej, wówczas na plantacji 25 proc. kłosów będzie porażonych przez śnieć, a to oznacza, że ten plon nie nadaje się na paszę ani na sprzedaż - krótko mówiąc: jest bezwartościowy. A wystarczyło tylko wysiać ziarno zaprawione jakąkolwiek zaprawą, bo praktycznie każda zarejestrowana do ochrony pszenicy zwalczać może skutecznie sprawcę śnieci cuchnącej. W przypadku tej choroby można wybrać substancję czynną o działaniu powierzchniowym, ale również to samo zadanie wykona substancja o działaniu układowym. Gdy zarodniki zasiedlają powierzchnię ziarna - tak jest w przypadku śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej, głowni źdźbłowej żyta, głowni zwartej jęczmienia - wystarczy zaprawa z substancją czynną o działaniu powierzchniowym. Gdy ziarno skażone jest przez grzyby powodujące takie choroby, jak np.: głownia pyląca pszenicy, głownia pyląca jęczmienia, plamistość liści jęczmienia, to aby skutecznie zwalczyć sprawców tej choroby, trzeba użyć zaprawy o działaniu układowym.

PROBLEM ZGORZELI SIEWEK I CHORÓB LIŚCI

Trudniej jest ochronić poprzez zaprawianie pszenicę lub inny gatunek atakowany z gleby przez sprawców zgorzeli siewek zbóż. Są to najczęściej gatunki należące do rodzaju Fusarium, ale nie tylko - zgorzel wywoływać mogą też inne gatunki grzybów np. z rodzaju Rhizoctonia, Helminthosporium itp. Również tym sposobem ogranicza się zgorzel podstawy źdźbła wywoływaną przez Gaeumannomyces graminis. W takich przypadkach trzeba stosować zaprawy z substancjami czynnymi "wyspecjalizowanymi" do walki z danymi gatunkami, a w przypadku zgorzeli siewek wykorzystywane mogą być substancje czynne o działaniu zarówno powierzchniowym, jak i układowym. Najlepiej, aby jednocześnie działały dwie substancje czynne o odmiennym sposobie funkcjonowania.

W okresie jesiennym problem stanowią występujące na liściach młodych roślin takie choroby, jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy, rdze, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia. Zaprawy wieloskładnikowe niekiedy mają potwierdzone ograniczające działanie także w przypadku niektórych z wyżej wymienionych chorób i jest to w przypadku tych zapraw dodatkową cechą dodatnią. Podsumowując, można stwierdzić, że zaprawianie jest doskonałym, relatywnie tanim i najczęściej jedynym sposobem zwalczania wielu grzybów, których obecność jest szkodliwa ekonomicznie. Zaprawę należy wybierać nie ze względu na niską cenę, ale ze względu na szerokie spektrum działania. Można powiedzieć, że zaprawianie ziarna chemiczną zaprawą jest najbardziej ekologicznym zabiegiem ochrony roślin, ponieważ naprawdę niewielką ilością środka chemicznego chroni się całe hektary zbóż. Wybór jest wielki i niełatwy. W tabelach podano przykłady zapraw, które skutecznie zwalczają sprawców chorób w pszenicy.

 

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"