PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Dobra passa kukurydzy

Dobra passa kukurydzy
Ten rok zaskoczył producentów kukurydzy przede wszystkim liczbą dostrzegalnych w łanie anomalii fizjologicznych

Stan plantacji kukurydzy w skali kraju był bardzo zróżnicowany i zależny w dużej mierze od ilości i rozkładu opadów. Jeśli jednak spojrzymy na tę uprawę przez pryzmat rekordowej tegorocznej powierzchni zasiewów, należałoby się spodziewać również rekordowych zbiorów ziarna.Żniwa kukurydziane trwają. Na podstawie wielu sygnałów, jakie przez cały okres wegetacji zbieraliśmy od producentów tej uprawy, nie wszędzie szło jednak gładko i bez problemów. Spróbujmy podsumować, jaki to był sezon dla producentów tej uprawy.

Opóźnione siewy, opóźniona wegetacja

W tym roku wyjątkowo zimny kwiecień długo przetrzymał w blokach startowych siewniki. W efekcie wielu plantatorów świadomie wstrzymywało siewy, co było jak najbardziej w tej sytuacji jedyną słuszną decyzją. Oczywiście znaleźli się i tacy, którzy pośpieszyli się, jednak w tym sezonie na tym nie wygrali, gdyż ziarno wysiane w chłodną glebę butwiało, a rośliny narażone były długo na aktywność szkodników oraz żerowanie ptactwa. Ostatecznie na takich polach uzyskiwano przerzedzone wschody. Większość plantacji kukurydzy założono pod koniec kwietnia i w pierwszej dekadzie maja. Niestety, maj nie dał wielu okazji, by uprawa ta nadgoniła zaległości. Kukurydza rozwijała się powoli i w wielu miejscach przebarwiała się na fioletowo, co oznaczało, że z powodu niskich temperatur rośliny miały trudności w pobieraniu dostępnego fosforu z gleby.

Jakie wiechowanie, takie plonowanie

Nadzieje na poprawę stanu upraw dały czerwiec oraz lipiec. Przez cały ten okres jednak utrzymywało się opóźnienie w rozwoju generatywnym kukurydzy i ostatecznie później niż w latach ubiegłych kukurydza wyrzuciła wiechy. Ze względu na rozbieżność w ilości i rozkładzie opadów zaczęliśmy dostrzegać coraz bardziej wyraźne różnice regionalne w rozwoju roślin. Ten fakt podzielił Polskę na rejony z bardzo dobrą dostępnością wody oraz takie, w których doskwierał stres suszy. Różnice te potwierdzały doniesienia na temat Klimatycznego Bilansu Wody (KBW). Obrazowo są one ujęte na mapach przygotowanych przez IUNG-PIB w Puławach (wybrane grafiki publikujemy obok). Przykładowo w centrum kraju i na Mazowszu lokalnie nazbierało się przez lipiec ponad 130 l/m². Tak duża ilość dostępnej wody w okresie wiechowania wpłynęła w tych regionach na dobre zaziarnienie kolb. Ten fakt uchronił także plantacje i kształtujące się kolby od porażenia głownią guzowatą. W rejonach z dużą ilością opadów kukurydza prezentowała się okazale nawet na stanowiskach lżejszych, przepuszczalnych pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe i uregulowanego odczynu. Na zwięzłych stanowiskach z kolei zdarzało się, że po nawalnych opadach długo stagnowała woda (głównie w obniżeniach terenu czy fragmentach pola z zaburzoną retencją wodną). Tam placowo kukurydza silnie się przebarwiała, a jej rozwój nie postępował prawidłowo. W tym samym czasie w woj. zachodniopomorskim, w lubuskim czy w niektórych powiatach woj. kujawsko-pomorskiego notowano poważny deficyt wody. Lokalnie rośliny wyraźnie odczuwały w tym newralgicznym okresie niedobory wody, czego wizualnym efektem było chociażby to, że liście przybierały szarawy kolor i zwijały się w tutki. W części regionów stres suszy przerzucił się także na okres nalewania ziarna. Oficjalnie suszę potwierdzono dla upraw zarówno kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę także w raportach IUNG-PIB. W uprawie kukurydzy największy zasięg suszy odnotowano w ósmym sześciodekadowym okresie raportowania (tj. od 1 czerwca do 31 lipca). Wystąpiła ona w 1045 gminach (co stanowiło 42,19 proc. gmin Polski).

To był rok licznych anomalii

Ten rok zaskoczył producentów kukurydzy przede wszystkim liczbą dostrzegalnych w łanie anomalii fizjologicznych. Praktycznie na każdej plantacji kukurydzy można odnaleźć było rośliny nietypowe, różniące się od tych o prawidłowym rozwoju. W zdecydowanej większości były to konsekwencje zmiennej pogody, na zmianę suchej i wilgotnej.

W całym kraju powszechne stały się takie zjawiska, jak: wielokolbowość oraz wielopalczastość. Wielokolbowość objawia się tym, że na jednej roślinie jest więcej niż jedna kolba. To reakcja rośliny na liczne stresy, jakie miały miejsce w okresie wiosenno-wczesnoletnim. Zwykle w tym roku spotyka się na roślinach 2 kolby, ale są i takie plantacje, gdzie jest ich po 3-5 i więcej. Niestety, jest to niekorzystne zjawisko. Rośliny kukurydzy powinny zawiązać jedną kolbę główną. Niestety tam, gdzie rośliny wytworzyły więcej niż 3 kolby i udział takich roślin na plantacji jest duży, to pomimo obfitej biomasy roślin i ogólnej dobrej ich kondycji plon może bardzo rozczarować plantatora. Podobne skutki gospodarcze daje wielopalczastość kolb. O takim zjawisku mówimy wtedy, gdyż w miejscu, gdzie powinna wyrosnąć tylko 1 kolba, pojawia się ich nawet kilka i są zwykle małe oraz zdeformowane. Takie zjawisko również osłabia procesy wpływające na formowanie się kolby głównej. Za przyczynę tego zjawiska uważa się wpływ m.in. stresowych warunków pogodowych (susza, gęsty siew, duże skoki temperatur, zbyt wysokie nawożenie azotem, fitotoksyczne działanie niektórych herbicydów systemicznych), które powodują, że uaktywniają się zalążki boczne zamiast zwykle dominującego zalążka głównego kolby. W tym sezonie często można było dostrzec także kolbowiechy (czyli nietypowe twory przypominające kolby na wiechach). Zazwyczaj nie mają one wpływu na plon. W rejonach z dużą ilością opadów można było także zauważyć liczne kolby znacząco odchylające od pionu rośliny. Sprawiały one wówczas wrażenie, jakby miały wkrótce pod własnym ciężarem się oderwać. Był to krótkotrwały i przemijający objaw związany z bardzo intensywnym rozwojem rośliny, który postępował pod wpływem dużej ilości opadów.

Jakie plony, jakie ceny?

Wiele zależeć będzie od regionu, odmiany, stanowiska oraz od tego, czy zostały popełnione błędy agrotechniczne, czy jednak udało się ich uniknąć. Plony z pewnością będą zróżnicowane, ale wielu ekspertów jest zdania, że będą one wyższe niż w roku ubiegłym. Są plantacje, które na krótko przed zbiorami oceniane były na rekordowe plonowanie, oraz takie, z których trudno będzie uzyskać 5 t suchego ziarna z ha. Co szczególnie cieszy, to całkiem przyzwoicie kształtująca się cena za ziarno kukurydzy. W połowie września kukurydza sucha (o wilg. 14 proc.) wyceniana była na blisko 1000 zł. Jeśli wielkich zmian nie będzie, oznaczać to może, że w przyszłym roku powierzchnia uprawy może się jeszcze tylko zwiększyć.

Zdaniem eksperta

dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB

Był to sezon wielu anomalii w rozwoju kukurydzy, zaskoczyły także niektóre szkodniki

W tym roku dużym zaskoczeniem była ploniarka zbożówka. 2021 r. to jest pierwszy rok, kiedy nie mamy w programie ochrony żadnego środka do jej zwalczania. Dlatego też spotykałem uprawy, gdzie 80 proc. plantacji wykazywało objawy uszkodzenia przez larwy tego szkodnika i niestety dominowały uszkodzenia stożka wzrostu, więc sytuacja była poważna. W tym sezonie obserwowaliśmy także lokalnie wzmożoną aktywność drutowców i pędraków oraz ptactwa. Zdarzały się nawet przesiewy z tego tytułu. Ostatecznie zanotowano także zróżnicowaną aktywność omacnicy prosowianki od plantacji silnie uszkodzonych po takie, gdzie szkodliwość omacnicy jest niewielka. Z moich obserwacji także wynika, że wzrosło znaczenie przędziorków. Są regiony, gdzie problemem jest też głownia guzowata, zwłaszcza tam, gdzie pojawiła się licznie ploniarka, przeszło gradobicie lub w czasie wiechowania pojawił się stres suszy. Ale są i takie regiony, że głowni jest niewiele. Rok 2021 to przede wszystkim rok anomalii w uprawie kukurydzy, co jest pokłosiem zmiennych warunków pogodowych. Wielu producentów także zaskoczonych było pojawieniem się kolbowiech. Natomiast prawdziwą udręką tego sezonu okazały się takie zjawiska, jak: wielokolbowość oraz wielopalczastość. Ostatecznie mogą w sposób znaczący rzutować na plon.

Zdaniem eksperta

prof. Tadeusz Michalski, prezes PZPK

Czy możemy się spodziewać rekordowych zbiorów kukurydzy?

Rok ten jest stosunkowo trudny, ponieważ wiosnę mieliśmy chłodną i już wówczas było opóźnienie w siewach, a następnie w wegetacji sięgające 2-3 tygodni. Potem widoczna była poprawa pogody i kukurydza to nadrobiła, ale opóźnienia w dojrzałości roślin były cały czas widoczne. Stan plantacji kukurydzy na ziarno rzeczywiście jest bardzo zróżnicowany. O ile plantacje kukurydzy na Mazowszu, Podlasiu czy na Ziemi Łódzkiej prezentują się dobrze i bardzo dobrze, to z kolei na Zachodzie czy w rejonie środkowo-zachodnim, w tym w Wielkopolsce czy na Kujawach, już nie jest najlepiej i tam plony raczej będą niższe. W połowie września trudno było szacować, jakie będą tegoroczne zbiory, gdyż w tym okresie dopiero rozpoczęły się zbiory na kiszonkę. W tym roku oszacowano rekordową powierzchnię kukurydzy, w której udział na ziarno przekracza 1 mln ha. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że część producentów kukurydzy na kiszonkę z powodu dobrze kształtującej się ceny za ziarno może zdecydować o przeznaczeniu tego typu uprawy na zbiór kombajnowy. Udział zatem w poszczególnych grupach może się jeszcze zmienić. Pytanie, jak ukształtują się ostatnie tygodnie do zbioru i de facto jaką wilgotność osiągnie ziarno. Opóźnienia w siewie i wegetacji i warunkach niesprzyjającej pogody mogą powodować problemy ze zbiorem ziarna o przyzwoitej wilgotności. Czyli dojdą koszty suszenia. Szacujemy, że zbierzemy ok. 5,5-6 mln t ziarna. Oznacza to ok. 2,5 mln t nadwyżki, którą będzie można wyeksportować.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (42)

 • Maciej 2021-10-24 09:13:33
  Jaka dobra passa??? O czym wy piszecie??? Kukurydza, pszenica, rzepak są dramatycznie tanie w porównaniu do kosztów środków produkcji. DRAMATYCZNIE TANIE.
 • danielhaker 2021-10-23 18:33:56
  U mego sasiada to nawet zebrał ponad 20 ton z ha tak mówi
  • henio 2021-10-23 19:04:30
   A ja słyszałem ze miał taki plon z 1m kwadratowego ..
  • wielkopolska 2021-10-23 19:35:05
   potwierdzam. Tyle było na wadze równo 20 ton. 2 przyczepy z kukurydzą ciągnik a w ciągniku ten sąsiad jego żona i 3 dzieci że o psie nie wspomnę
   • Max wlkp 2021-10-24 02:24:50
    🤣 też to widziałem, a jak żona wysiadła to pokazywało 19800kg
   • Ton 2021-10-24 08:36:56
    To ale bieda jak Wy tam w tej wielkopolsce musicie swoje zony 200 kg na wagę gnać aby większy ciężar kukurydzy był 🤣🤣🤣🤣🤣
   • Rolnik 2021-10-24 09:22:26
    Tom u nich to normalne. Jeszcze się dziwią, że gdzie indziej rolnik może mieć zgrabną żonę. W pyrlandii to nie jest kobieta tylko baba/robol który zapieprza przy krowach i świniach.
   • JL 2021-10-24 10:42:15
    Rolnik Są tacy co mają tylko kozę na rowie tak jak Ty 😂😂😂😂
   • Zadowolony 2021-10-24 10:46:12
    @Rolnik zapomniałeś że jeszcze ojce i matki muszą zasuwać przy tych krowach i świniach jako parobki za miskę ryżu.
   • Rolnik 2021-10-24 14:43:05
    JL kozy to raczej są w zoo a nie na rowie. Ale skoro twierdzisz, że w Wielkopolsce niektórzy mają kozy zamiast żony to nie będę z tobą dyskutował. Zadowolony mieszkasz tam, także dobrze wiesz jak wyglądają wielkopolskie gospodarstwa. Chwała tobie, że nie byłeś jak twoi sąsiedzi i nie goniłeś całej rodziny do darmowej roboty przy krowach i świniach tylko sam zakasałeś rękawy i poszedłeś do miasta dorobić do gospodarstwa.
   • Zadowolony 2021-10-24 20:32:15
    Rolnik Ale w jednym się zgadzamy, że nie lubimy wielkopolskich Rolników. Tutaj jeden drugiego by zagryzł o kawałek pola.
  • Piotrek 2021-10-23 20:18:27
   QQ w tym roku idzie na 15 ton
   • Buka 2021-10-25 21:45:56
    Dziś koszona południe wielkopolski ok 3 tony z hektara. Część uschła część sarny połamały, część ostatnie wiatry postrącały.
  • Miki 2021-10-23 21:48:12
   Tylko zapomniał dodać że z 1,5 ha
  • John vein 2021-10-24 08:39:27
   W opolskim okolice głogówka plon kuku przy 38% 19.5 tony z ha
   • Rolnik 2021-10-24 09:25:14
    To plon kuku czy wody? Myślałem, że plony kukurydzy podaje się po przeliczeniu na 14% wilgotności. Powiedz jaka wyszła cena przy takiej wilgotności, ewentualnie ile poszło gazu na jej wysuszenie.
   • John vein 2021-10-24 09:44:07
    Na początku goświnowice brały kuku do40% bez potrąceń póżniej do 33.5% a teraz normalnie 30% cena wyjściowa.cena była zależy kto jak kontrakt potpisoł.
 • Bauer 2021-10-23 18:10:37
  Najbardziej w uprawie kukurydzy podoba mi się diabrotica, która to jest wspaniałym szkodnikiem, która nie zapomni nigdy o plantatorze.
 • Mietek 2021-10-23 13:31:13
  Jak jest tak dobrze to dlaczego firmy skupowe w promieniu 50 km odemnie przysyłają oferty zakupu mokrej kukurydzy. Większości nie znam ale zastanawiam się z kad mają moje namiary. Tydzień temu sprzedawałem ale wilgotność 35 a teraz myślę że po niedzieli uda się coś zebrać a na placach pustki, zniwa stoja w miejscu.
  • Rolnik 2021-10-23 14:05:32
   Co ty powiesz. A ja jak dzwonię to wszyscy mówią, że są zasypani mokrą kukurydzą i każą się wstrzymać z koszeniem do listopada...
   • Mietek 2021-10-23 19:02:32
    Ty to chyba masz jeszcze telefon na korbke i kabelku i nie wiesz czy dzwonisz czy tylko KRECISZ .
   • Rolnik 2021-10-23 20:42:36
    Oczywiście, że biorą, głównie od tych małorolnych ze sraczką. Nikt nikomu nie broni kosić kukurydzy +-35%. Będziecie mieli rekordy wydajności a że was na cenie opierdzielą to już wasz problem. W żniwa też krzyczeli kosić i wozić pszenice bo potem będzie taniej... Z kuku będzie tak samo.
   • Jances 2021-10-24 11:53:31
    Rolnik A Ty będziesz miał sraczkę z zazdrości o plon. Wielki bamber się znalazł co innych od małorolnych nazywa. Zwykły kmiot jesteś nie rolnik.
   • Dobre 2021-10-24 13:05:54
    Rolnik Malorolny w ciagniku 200 km? Dobre
 • dolny śląsk 2021-10-23 12:00:11
  Po wichurze większość kukurydzy też leży plackiem, tylko nieliczne przetrwały.
  • Rolnik 2021-10-23 12:38:35
   Czekam na ubezpieczyciela, proszę o info jak wam Oszacowali straty po wichurze
   • Rolnik 2021-10-23 14:08:27
    Ja jestem po wstępnej likwidacji szkody. Po zbiorze napiszę ile wyszło.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.228.229.51
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.