- W zeszłym roku osiągnęliśmy znaczny wzrost i udało nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Ponadto położyliśmy solidny fundament pod przyszły rozwój naszego przedsiębiorstwa - zarówno pod względem ludzi jak i strategii — powiedział dr Kurt Bock, przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE podczas prezentacji Sprawozdania Rocznego za rok 2017 w Ludwigshafen.

W czwartym kwartale 2017 r. Grupa BASF zaksięgowała sprzedaż w wysokości 16,1 mld euro, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem w roku 2016. Ceny wzrosły o 9 proc. Wolumeny sprzedaży BASF wzrosły o 4 proc.; przyczyniły się do tego wszystkie segmenty z wyjątkiem ropy naftowej i gazu. Natomiast negatywny wpływ walutowy był znacznie wyższy i obniżył obroty ze sprzedaży o 5 proc.

W wielu krajach świata w 2017 r. nastąpiło przyspieszenie działalności gospodarczej. - Skorzystaliśmy z korzystnej koniunktury i wyraźnie zwiększyliśmy nasze obroty ze sprzedaży i zyski za rok 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem — stwierdził Bock. Dzięki wysokiemu popytowi spółka BASF osiągnęła wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich działach i znacznie zwiększyła rentowność. Przyczyniły się do tego również wyższe ceny, szczególnie w segmencie wyrobów chemicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż BASF wzrosła o 12 proc. do 64,5 mld euro.

W przeszłości przedsiębiorstwo BASF podjęło ważne decyzje o dodaniu do swojego portfolio działalności odnotowujących szybki rozwój i odpornych na cykle koniunkturalne. W 2018 r., segment rozwiązań dla rolnictwa zostanie wzmocniony dzięki nabyciu istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów.

- Będą one stanowić znakomite uzupełnienie naszej dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w dziedzinie biotechnologii. Wprowadzimy własne aktywa na kluczowe rynki rolne w branży nasiennictwa, co pozwoli nam również szybciej wdrożyć wyniki naszych badań w zakresie nasiennictwa – powiedział.

W 2018 r. BASF spodziewa się, że wzrost światowej gospodarki i produkcji chemicznej będzie przebiegać mniej więcej w tym samym tempie, co w 2017 r. Dalszy wzrost spodziewany jest we wszystkich regionach i BASF przewiduje kontynuację trwającego już uzdrowienia gospodarki w Brazylii i Rosji. Jednakże, oprócz tych ogólnie pozytywnych warunków bazowych, BASF widzi również zwiększoną niestabilność rynku. Ponadto dolar amerykański ma negatywny wpływ na sprzedaż i zysk.

Prognoza na 2018 r. uwzględnia uzgodnione przejęcie znacznych części działalności Bayer w segmencie nasiennictwa i herbicydów, którego finalizacja spodziewana jest w pierwszej połowie 2018 r. W oparciu o termin przejęcia, konieczność uwzględnienia sezonowości branży oraz przewidywane koszty integracji, prawdopodobnie będzie ono miało pozytywny wpływ na sprzedaż i negatywny wpływ na zysk segmentu rozwiązań dla rolnictwa oraz Grupy BASF w 2018 r.

Sprzedaż w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 4 proc. w czwartym kwartale do 1,3 mld euro. Znacznie wyższe wolumeny z nawiązką zrównoważyły spadające ceny i negatywny wpływ walutowy. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 162%, o 128 mln euro do 207 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 127 mln euro do 5,7 mld euro w wyniku wyższych wolumenów sprzedaży. W utrzymującym się trudnym otoczeniu rynkowym dla produktów ochrony roślin, na wzroście sprzedaży niekorzystnie odbiły się spadki cen, szczególnie w Ameryce Południowej, oraz negatywny wpływ walutowy. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1 mld euro, o 54 mln mniej niż w poprzednim roku. Ten nieznaczny spadek wynikał głównie z obniżenia średnich marż z różnego asortymentu oraz trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Na zysku negatywnie odbiło się również zamknięcie z powodu huraganów zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i w Manatf w Portoryko. Nieco wzrosły koszty stałe.