Dogodne warunki na przestrzen jesieni i zimy spowodowały, że przezimowało w stanie praktycznie nienaruszonym dużo materiału zakaźnego. Nic więc dziwnego że objawy chorób są już obecne na roślinach.

Przed pierwszym zabiegiem wiosennym należy przeprowadzać lustracje swoich ozimin. U zbóż zabieg T1 ma przede wszystkim na celu zwalczenie chorób podstawy źdźbła oraz występujące jednocześnie w tym czasie choroby liści. Dotyczy to głównie mączniaka prawdziwego, septoriozy oraz rdzy. Na niektórych plantacjach mogły się rozwinąć ponadto: pleśń śniegowa, pałecznica traw, fuzariozy podstawy źdźbła, fuzariozy liści, łamliwości źdźbła. Jeśli chodzi o rzepak zagrożeniem jest sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń i czerń krzyżowych.

Fungicydy działają w zakresie temperatur od 5 do 25oC. To wszystko zależy przede wszystkim od substancji aktywnej oraz związków dodatkowych wspomagających działanie środka. Przekroczenie zakresu temperaturowego może spowodować brak obserwowanej skuteczności preparatu.

W granicach dolnych temperatur czyli już powyżej 5oC działają morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf) - ditiokarbaminiany (s.cz. mankozeb) - imidazole (s.cz. prochloraz) - quinozololiny (s.cz. proquinazid)
Powyżej 10oC skutecznie działają- strobiluryny (s.cz. azoksystrobina, pikoksystrobina itp.).
Dla efektywnego zadziałania triazoli wymagane jest temperatura powyżej 12oC (s.cz. propikonazol, tubekonazol, cyprokonazol, protikonazol, metkonazol itp.).
Najlepiej, jednak aby fungicydy były stosowane w temperaturze 15-20oC przy pochmurnej pogodzie. Takie warunki pozwalają na efektywne działanie środka ochrony roślin i chronią roślinę przed negatywnymi efektami jakie mogłyby się ujawnić przy stosowaniu w wyższych temperaturach.