W celu dokrzewienia plantacji zbóż zastosować można związki z grupy antygiberelin (CCC, trineksapak etylu). Gibereliny to fitohormony decydujące o procesie wydłużania źdźbła. Wpływają na dokrzewianie roślin, skracanie i usztywnianie, w zależności od fazy, w której zostały zastosowane.

Gibereliny to związki o działaniu systemicznym przez co efekt skracania widoczny jest nie tylko w miejscu naniesienia, ale także u dwóch kolejnych międzywęźli. Gibereliny stosuje się na suche rośliny, najlepiej podczas słonecznej aury, wymagają 10-15°C.

W rejestrze mamy preparaty z tej grupy oparte o: chlorek chlor(o)mekwatu inaczej chlorek chlor(o)choliny – popularnie zwany CCC. Do tej grupy należy również trineksapak etylu i chlorek mepikwatu. Ten ostatni występuje solo i w mieszaninie fabrycznej z inną gibereliną proheksadionem wapnia.

Efekty dokrzewiające wykazują także niektóre triazole (cyprokonazol, epoksykonazol, metkonazol, tebukonazol).

Ostatnim momentem, w którym możemy zadziałać dla osiągnięcia efektu dokrzewiania jest faza końca krzewienia BBCH 29, choć lepiej w pełni krzewienia (BBCH 21-25). Opcja jest dobrym rozwiązaniem na plantacjach, z jednym, dwoma pędami kłosonośnymi.

Wystrzegałabym się jednak wczesnego użycia retardantów na plantacjach sianych wcześnie, jak i z terminów optymalnych, których rozkrzewienie jest zadowalające tj. 4-5 pędów. Nie powinniśmy dążyć do nadmiernej liczby pędów, ponieważ roślina nie będzie w stanie ich wykarmić. Nawet jeśli plon będzie wyższy, to takie działanie odbije się niekorzystnie na jakości ziarna.

Retardanty nie tylko wzmagają krzewienie, zwiększają liczbę źdźbeł kłosonośnych, stymulują wzrost korzeni i korzystnie wpływają na funkcjonowanie aparatu asymilacyjnego roślin. Związki te przede wszystkim zapobiegają wyleganiu, ponieważ zwiększają grubość ścianek i średnicę źdźbeł. Stosowanie retardantów jest uzasadnione na plantacjach będących w dobrym stanie i intensywnie nawożonych azotem.

Fragment artykułu „ Dokrzewić i skrócić zboża”, który ukazał się w marcowym wydaniu Farmera.