W rozmowach prowadzonych na forach internetowych proponowane są publikacje brytyjskiej HGCA - jednostki świadczącej doradztwo rolnicze, umieszczającej dużo interesujących informacji na swoim portalu.

Home Grown Cereals Authority jest wydziałem AHDB, organizacji zajmującej się rozwojem rolnictwa i ogrodnictwa.

Jest to jednostka pozarządowa, finansowana m.in. przez rolników i hodowców, objętych swoim doradztwem.

Dostarcza rolnikom usługi doradcze na wysokim poziomie. Według organizacji, dla realizacji jej zadań kluczowe znaczenie ma płynny przepływ informacji między poszczególnymi działami produkcji rolniczej. Warunkuje on wzrost przychodów rolników dzięki zaopatrzeniu ich w szczegółową wiedzę fachową.

Przykładowe dane, które można odnaleźć na jej portalu, to m.in. tabele efektywności działania substancji czynnych fungicydów. Pamiętajmy, że ze względu na inny klimat, nie zawsze mogą one mieć dokładne odzwierciedlenie w naszych warunkach.