Na podstawie informacji Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca (za BGŻ) wynika, że 100 kg pszenicy jarej kosztowało netto w tym czasie 219-230 zł, jęczmienia jarego - 180-220 zł, pszenżyta jarego - 190-230 zł, owsa - 170-220 zł. Z kolei średnia cena materiału siewnego kukurydzy za jednostkę siewną wynosi 119-220 zł.

Środki ochrony roślin w ciągu miesiąca delikatnie podrożały. Jak wynika z danych zebranych przez Bank Gospodarki Żywnościowej 13-27 marca ceny kształtowały się następująco zł/l:

Herbicydy:
- Roundup 360 SL - 17-20,
- Atlantis 12 OD - 159-163,
- Apyros 75 WG - 517-530/133 g,
- Starane 250 EC - 106-115,
- Granstar Ultra SX 50 SG - 213-230/240 g.

Fungicydy:
- Amistar 250 SC - 229-245,
- Horizon 250 EW - 89-100,
- Tilt Turbo 575 EC - 100-102.

Insektycydy:
- Bi 58 Nowy 400 EC - 42-48,
- Fury 100 EW - 132-140,
- Mospilan 20 SP - 58-66/125 g.