Piętnówka kapustnica jest dużym, nocnym motylem o szarobrązowym ubarwieniu, co sprawia, że w ciągu dnia trudno zauważyć tego szkodnika. Motyle pierwszego pokolenia wylatują z zimujących poczwarek w maju i w czerwcu i składają jaja na dolnej stronie liścia. Wylęgłe młode gąsienice żerują gromadnie zeskrobując miękisz, natomiast już starsze występują pojedynczo i rozchodzą się na inne rośliny.

Dorosłe gąsienice I pokolenia schodzą do gleby i przepoczwarczają się. Od połowy lipca do sierpnia wylatują motyle drugiego pokolenia. Jest to dobry moment na dokonanie obserwacji, gdyż w zwalczaniu tego szkodnika jest istotne stadium rozwojowe larwy. Starsze w stadium L3, które powodują największe straty w uprawie, są praktycznie trudne w zwalczaniu.

Dorosłe gąsienice wygryzają w liściach otwory, pozostawiając jedynie nerwy i brzegi liści. Po ok. 20 dniach wchodzą między liście okrywowe i wgryzają się do wnętrza główki kapusty lub róży kalafiora. W środku drążą korytarze pozostawiając swoje odchody, które są źródłem rozwoju dla różnych chorobotwórczych mikroorganizmów. Główki kapusty czy róże tracą jakość handlową oraz gniją podczas przechowywania.

W celu określenia wylotu motyli II pokolenia należy zastosować pułapki kominowe, które zawierają dodatkowo dyspensery feromonowe. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 4-5 gąsienic na 50 roślin w okresie ich masowego wylęgania się. Po stwierdzeniu przekroczenia progu należy wykonać zabieg ochronny stosując dostępne w handlu środki ochrony roślin.

W skutecznym zwalczaniu gąsienic piętnówki polecany jest biologiczny środek o nazwie Dipel WG. W swoim składzie zawiera szczepy bakterii Bacillus thuringiensis var. Kurstaki w ilości 21200 IU/mg. Jego skuteczność widoczna jest po kilku dniach (72 godz.) od zastosowania. Zalecana dawka insektycydu to 1kg/ha. Środek jest selektywny i zwalcza gąsienice różnych gatunków motyli występujących w uprawach.

Do zwalczania można również zastosować preparaty wyniszczające o działaniu wgłębnym (Coragen 200 SC w dawce 75-125ml/ha) lub powierzchniowo-układowe (Proteus 110 OD (0,75 l/ha). Okres karencji w przypadku pierwszego wymienionego preparatu wynosi 14 dni, natomiast w drugim - 3 dni od momentu oprysku.

Dostępne są również inne preparaty, które zwalczają pozostałe owady w uprawach, ale należy zaznaczyć, że są szkodliwe także dla parazytoidów (naturalni wrogowie gąsienic). Są to środki o działaniu kontaktowo-żółądkowym, które działają w temperaturze 20°C, np. Bulldock 025 EC (0,3-0,4/ha), Decis Mega 50 EW (0,15l/ha), Karate Zeon 050 CS (0,12l/ha). Okres karencji wynosi 7 dni.

Z preparatów powierzchniowo-wgłębnych skutecznych w temperaturze15 -25°C wymienić można: Dursban 480 EC (0,9l/ha), Nurelle D 550 EC (0,5l/ha), Pyrinex 480 EC (0,9l/ha). Okres karencji w tym przypadku wynosi 21 dni od zastosowania oprysku.