Preparat zawiera jako substancję czynną cymoksanil. Jest to środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym. Chroni nać ziemniaka. Zalecana dawka to 0,2 kg/ha.

Pierwszy zabieg wykonuje się zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Drum 45 WG, następne zabiegi należy wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni należy zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.