Celem firm DuPont i DuPont Pioneer jest wspomaganie plantatorów w znacznym ograniczeniu zagrożenia i strat powodowanych przez omacnicę prosowiankę. Straty ilościowe powodowane przez tego szkodnika są znaczne a pogorszenie jakości plonu jest niewymierne. W tym celu uruchomiono program monitoringu służący ograniczeniu strat i podniesieniu jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów, przy zachowaniu wszelkich wymogów ochrony środowiska. Dlatego też upowszechnienie EvalioŸ AgroSystem pozwala, na wspomaganie podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane wykorzystywane w dobrej praktyce rolniczej i w zrównoważonym stosowaniu pestycydów.

W sezonie 2014, w Polsce EvalioŸ AgroSystem będzie dostarczał informacji dotyczących zasięgu i nasilenia występowania omacnicy prosowianki. Użytkownicy programu EvalioŸ AgroSystem będą mieli dostęp do wyników monitoringu omacnicy, na podstawie odłowów w pułapkach świetlnych i feromonowych. Dane te umożliwią optymalizację terminu stosowania insektycydu StewardŸ 30 WG w kukurydzy. EvalioŸ Agrosystem jest, zatem doskonałym narzędziem do wykorzystania w integrowanej ochronie kukurydzy przed szkodnikami.

W tym celu trzeba zarejestrować się na stronie internetowej DuPont ™ EvalioŸ AgroSystem evalio.dupont.com