Firma osiągnęła 7,3 miliarda dolarów sprzedaży, co daje taki sam wynik jak w roku ubiegłym. Trzyprocentowy wzrost liczby sprzedanych produktów został zniwelowany przez negatywny dwuprocentowy wpływ różnic kursowych oraz jednoprocentową redukcję związaną ze zmianami w portfolio produktów.

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem z segmentów obniżył się, odzwierciedlając niższe ceny i wielkość sprzedaży przed wszystkim w segmencie chemikaliów. Na obniżony wynik wpłynął również poziom cen w segmencie bieli tytanowej.

- Zysk na akcję w roku 2012 wyniósł 3,33 dolara w porównaniu z 3,55 dolara w roku 2011. Różnice kursowe wpłynęły negatywnie na wynik obniżając go o 27 centów na akcję. Zysk na akcję wyniósł 2,61 dolarów w porównaniu do 3,3 dolara w roku 2011. Sprzedaż wyniosła 34,8 miliarda dolarów i wzrosła o 3 procent, z sześcioprocentowym wzrostem na rynkach wschodzących - informuje DuPont.

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (PTOI) wzrósł o 3 procent do 5,7 mialiarda dolarów z wyłączeniem farmaceutyków oraz zdarzeń nadzwyczajnych. PTOI z segmencie Rolnictwo wzrósł o 18 procent. Wzrost był wynikiem większej ilości sprzedanych produktów oraz wzrostu cen nasion i środków ochrony roślin w Ameryce Północnej i Łacińskiej. PTOI w segmencie chemikaliów spadło o 16 proc. w związku z niższą sprzedażą całego segmentu.

Firma wypracowała 3,1 miliarda dolarów gotówki w porównaniu z 3,3 miliarda dolarów w roku poprzednim. W roku 2012 DuPont przeznaczył pół miliarda dolarów na podstawowy plan emerytalny w Stanach Zjednoczonych co obniżyło zysk netto. Wpływ planu emerytalnego został częściowo zniwelowany przez zwiększoną efektywność kapitału obrotowego.

Zyski związane z projektami obniżenia kosztów stałych oraz zwiększenia produktywności kapitału obrotowego wyniosły odpowiednio po 400 milionów dolarów, przekraczając cele w wysokości 300 milionów dolarów.
Zysk za 2012 rok wyniósł 3,77 dolara na akcję, po uwzględnieniu zmiany sposobu raportowania nieoperacyjnych kosztów emerytur oraz wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych. Planowana prognoza na rok 2013 zakłada zysk operacyjny w przedziale 3,85 - 4,05 dolara na akcję - 2-7 procent wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku.

- DuPont jest dzisiaj silniejszy niż był rok temu. Nasze segmenty wykazały synergie kosztowe wynikające z innowacyjności, produktywności oraz integracji. To oraz rekordowy rok we wprowadzeniu nowych produktów wzmocniło naszą pozycję rynkową - powiedziała Ellen Kullman, prezes zarządu i dyrektor generalna DuPont.

- Z drugiej strony słabe rynki w segmentach: chemikalia oraz Elektronika i Komunikacja były w 2012 roku dużym wyzwaniem. Dostosowaliśmy nasze plany aby sprostać zmianom na rynkach i wciąż uzyskiwać wzrosty w spowolnionej gospodarce świata - dodała.