Przede wszystkim większa sprzedaż środków owadobójczych i wyższe ceny nasion w Ameryce Łacińskiej. Wzrost sprzedaży i korzyści z większych udziałów w Pannar Seed (Pty) Ltd. zmniejszyły okresowe straty w 3 kwartale do 62 milionów dolarów.


Zysk netto firmy z działań bieżących wyniósł 0,28 dolara na akcję w porównaniu do straty w wysokości 0,05 dolara w trzecim kwartale 2012 r. Jak informuje firma na wynik wpłynął rekordowy zysk w segmencie materiałów, elektroniki i komunikacji oraz bezpieczeństwa i ochrony oraz niższa stawka podatku. Zostało to zrównoważone przez spodziewany mniejszy zysk w segmencie chemikaliów.

Ogólnie sprzedaż firmy wzrosła o 5 proc., osiągając 7,7 miliarda dolarów. W stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim jej wielkość zwiększyła się o 9 proc. Jest to wynik m.in. 3-procentowego spadku cen lokalnych oraz 1-procentowych wahań kursowych.

- Nasze wyniki w porównaniu z wynikami zakładanymi wypadają dobrze. W porównaniu ze słabszym okresem rok temu, wielkość sprzedaży i zysk były większe w większości sektorów - mówi Ellen Kullman, prezes zarządu i dyrektor generalna DuPont.

- Chociaż spodziewamy się, że w przyszłości wzrost podaży na rynku przemysłowym nadal będzie niewielki, wyniki za czwarty kwartał będą zdecydowanie wyższe niż w roku ubiegłym. Pomimo znaczącego spadku wyników w sektorze chemikaliów, przez cały ten rok osiągamy wzrost zysku - dodaje.