Stosowanie preparatów podrobionych stanowi duże zagrożenie dla upraw, jak również zdrowia ludzi (żywność) i zwierząt (pasze). W związku z tym producenci środków ochrony roślin oraz ich dystrybutorzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby ustrzec rolnika przed podrobionymi i nielegalnymi środkami ochrony roślin. Od ubiegłego roku firma DuPont rozpoczęła kampanie edukacyjną „Stop dla nielegalnych środków ochrony roślin” jej elementem jest program „Sklep wolny od nielegalnych środków ochrony roślin”. Podczas konferencji zorganizowanej przez firmę DuPont 2 marca br. w Warszawie spośród dystrybutorów oraz sklepów uczestniczących w tej akcji wyłoniono laureatów, których nagrodzono cennymi nagrodami na uroczystej Gali. Organizatorzy zapraszają do drugiej edycji, która rozpocznie się już15 marca br.

Nadrzędnym celem dla większości rolników przy prowadzeniu swoich upraw jest maksymalizacja plonów, przy jak najmniejszych kosztach ponoszonych na środki produkcji. W związku z tym poszukują rozwiązań istotnie tańszych, które oferowane są w postaci nielegalnych środków ochrony roślin. Jak podkreślił Tom McHale z DuPont. Zagrożenie wynikające z ich użycia jest bardzo duże. Na terenie krajów Unii Europejskiej stanowią one 10 proc. rynku. Wartość tych środków w przybliżeniu wynosi 6.5 B$. Łącznie biznes nielegalnych i podrobionych działalności utworzyłby czwartą największą firmę w branży rolnej. Zagrożenie jest coraz większe o zasięgu globalnym, w związku z tym bardzo ważna jest współpraca wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw środków do rolników. Korzystanie z takich preparatów niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, rolnicy uzyskują niższe plony, a firmy produkujące żywność muszą liczyć z trudnościami w imporcie produktów, utratą reputacji punktów dostarczających te pestycydy. Prelegent podkreślił, że przy zmniejszeniu zjawiska  nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin niezbędna jest współpraca wielu podmiotów w tym rządu. DuPont wraz z innymi firmami Dow AgroScience, BASF, Bayer i  Syngenta wspólnie łączą siły w organizacji Crop Life International w celu zahamowaniu obrotu środków nielegalnych i podrobionych. Korzystanie z takich środków to przede wszystkim zagrożenie dla upraw, zdrowia ludzi, biznesu i utraty reputacji.

Aby ustrzec się przed falsyfikatami należy pamiętać, aby zakupu preparatów dokonywać u licencjonowanych dostawców, zachować dowód zakupu oraz sprawdzeniu czy opakowanie jest autentyczne i nienaruszone.

Opakowania produktów firmy Dupont wyposażone są w hologram Izon z indywidualnym kodem alfanumerycznym. Należy pamiętać, ze produkty oryginalne zawsze będą  wyposażone  w etykiety w języku polskim.

Należy mieć świadomość, że środki ochrony roślin podlegają kontroli jak zaznaczył dr Marek Miszczyk z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice. W Unii Europejskiej w tym w Polsce występują dwa rodzaje takiej kontroli to kontrola urzędowa oraz badanie środków jakości przeterminowanych, a więc u tych u których skończył się termin ważności. Dodatkowo występuje również kontrola dotycząca reklamacji jakości. Zanim jednak środek wejdzie i będzie dostępny na rynku przechodzi szereg badań i ocen rejestracyjnych. Mają one na celu zbadanie jakości oraz zawartości substancji czynnych oraz ewentualnych zanieczyszczeń.

Jak zapowiedział Przemysła Szubsztarski firma Dupont zamierza połączyć się z firmą Dow AgroScience. Następnie z nich wydzielone zostaną trzy firmy zajmujące się konkretnymi działami.

Marcin Żabowski z działu marketingu przedstawił rozwiązania na nadchodzący sezon. Wśród nich herbicydy – Chisiel Nowy 51,5 WG, Rubin SX 50 SG oraz Granstar Ultra SX50 SG, Hector Max 66,5 WG, Titus 25 WG, fungicyd – Wirtuoz 520 EC, Acanto 250 SC oraz Reveller 280 SC.