DuPont utrzymuje swoją prognozę zysku na rok 2013 i ogłosił 5. procentowy wzrost dywidendy.

Sprzedaż firmy wzrosła o 2 proc. osiągając 10,4 miliarda dolarów poprzez wzrost ilości sprzedanych produktów. Jednoporocentowy wzrost cen produktów został zniwelowany przez różnice kursowe.

DuPont uzyskał rekordowy, trzynastoprocentowy, wzrost zysku operacyjnego w segmencie rolnictwa, który wyniósł 1,5 milarda dolarów. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 14 procent z powodu czternastoprocentowego wzrostu ilości sprzedanych produktów, w szczególności w Ameryce Północnej oraz Łacińskiej oraz wyższych cen nowych produktów nasiennych i środków ochrony roślin.

Zysk operacyjny firmy wyniósł 2,3 miliarda dolarów i spadł o 8 procent. Było to spowodowane w szczególności wynikiem w segmencie chemikaliów, którego poziom był o 320 milionów dolarów niższy w prównaniu z wysokim wynikiem w roku ubiegłym (26 centów na akcję).

Firma potwierdza swoją prognozę zysku na rok 2013 w przedziale 3,85 - 4,05 dolarów na akcję (wzrost w wysokości 2-7 procent z 3,77 dolarów na akcję w roku 2012).

- Zakończyliśmy pierwszy kwartał zgodnie z oczekiwaniami, z bardzo dobrym wynikiem w segmencie rolniczym oraz oczekiwanym spadkiem w segmencie chemikaliów - powiedziała Ellen Kullman, prezes zarządu i dyrektor generalna DuPont.

- Potwierdza się nasza strategia wzrostu i zwrotu z kapitału, którą realizujemy skupiając się na innowacjach naukowych i zwiększeniu wydajności naszej produkcji przemysłowej. Jesteśmy zdeterminowani, aby dostarczać wartość dla naszych akcjonariuszy, o czym świadczy skup własnych akcji, wzmocnienie naszego bilansu i zwiększenie dywidendy - dodał.