Kukurydza znajduje się w fazie rozwoju wiechy, kłoszenia. Roślina prezentuje się raczej bardzo dobrze. Ostatnie opady deszczu przyczyniły się do jeszcze lepszego i intensywniejszego jej rozwoju. Niestety rolnicy muszą teraz zwrócić szczególną uwagę na niebezpiecznego owada - omacnicę.

Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin PIB szkodnik ten masowo składa jaja z których wylegają się gąsienice. Omacnicę zaobserwowano w Boguchwale, gdzie na 100 roślinach stwierdzono 9 pustych złóż jaj oraz 5 nowych. Specjaliści zalecają wykonanie pierwszego zabiegu chemicznego (dodatkowego). Zagrożenie odnotowano też Głuchowie, gdzie z kolei na 100 roślinach stwierdzono 7 pustych złóż jaj oraz 8 nowych. W Krzeczowicach trwa masowy nalot motyli i składanie jaj. W tej miejscowości inspektorzy IOR odnaleźli na 100 roślinach 17 nowych złóż jaj oraz 10 pustych, a w Nienadowie 15 nowych złóż jaj oraz 9 pustych.

Warto przejrzeć swoje plantacje pod kątem wystąpienia tego szkodnika, aby móc go jeszcze zwalczyć. Jak go rozpoznać? Stadium szkodliwym omacnicy są gąsienice i połowa lipca to czas ich intensywnego wylęgu. Najpierw gąsienice żerują na blaszkach liściowych w późniejszym czasie wgryzają się do wnętrza ziarniaków, a także do łodyg.

Niechemiczną walką z tym szkodnikiem jest stosowanie na plantacji poczwarki kruszynka. Aby była ona skuteczna trzeba bardzo precyzyjnie określić termin introdukcji entomofaga w momencie pojawu świeżo złożonych złóż jaj szkodnika, ponieważ co ważne, tylko takie są zasiedlane przez samice kruszynka.

W integrowanej ochronie roślin bardzo istotne jest obserwowanie plantacji. Jak można przeczytać w metodyce lustracje takie należy prowadzić na obecność złóż jaj od połowy czerwca dwa razy w tygodniu co najmniej po 50 kolejnych roślin w rzędzie w 4 miejscach plantacji po przekątnej (razem 200 roślin). Stwierdzenie pojawienia się pierwszych złóż jest sygnałem do natychmiastowego wyłożenia biopreparatu, natomiast obecność 6-8 złóż jaj na 100 roślinach wskazuje, że w ciągu 5-10 dni należy wykonać zabieg opryskiwania roślin.

Jakie opryski zastosować? Wybrane środki do walki z omacnicą w kukurydzy: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS, Proteus 110 OD, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Sparviero, Steward 30 WG i Wojownik 050 CS. Większość z nich jako substancję czynną zawiera lambda-cyhalotrynę z grupy chemicznej pyretroidów lub indoksakarb z grupy oksadiazyn.