Naukowcy BASF potwierdzili odkrycie wyjątkowego mechanizmu działania Initium -  nazwa marketingowa ametoktradyny z grupy aminopirymidyn. Wyniki badań potwierdziły, że hamuje ona aktywność grzybów, poprzez wiązanie do receptora stygmateliny w kompleksie III łańcucha oddechowego grzybów. Oznacza to, że Initium jest pierwszym i na razie jedynym fungicydem z taką klasyfikacją, dzięki czemu grzyby powodujące choroby roślin, nie wykazują odporności krzyżowej na nią. Klasyfikacja ta została przekazana Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) i zatwierdzona przez tę organizację.

Nowa substancja będzie wykorzystywana do produkcji preparatów przeznaczonych do zwalczania takich chorób jak mączniak rzekomy, fytoftorozy w uprawach specjalnych, czyli w warzywach, jagodnikach, sadach.