Metos 960 EC przeznaczony jest do użycia bezpośrednio po siewie kukurydzy (BBCH 00) lub tuż po wschodach roślin, do fazy 4 liści (BBCH ≤14). Jak podaje firma, elastyczny termin stosowania preparatu daje możliwość wyboru optymalnego momentu aplikacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków glebowych – przede wszystkim suszy.

fot. Innvigo
fot. Innvigo

Środek zawiera S-metolachlor, związek z grupy chloroacetoanilidów. Działa selektywnie i układowo, powodując hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Dzięki temu są one niszczone zarówno przed wschodami, w czasie wschodów, jak i tuż po nich. Metos 960 EC eliminuje chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego, psiankę czarną i włośnicę zieloną.

Tiff 040 OD jest preparatem do powschodowego zwalczania chwastów, stosowanym od fazy 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17). Jego substancją czynną jest tifensulfuron metylowy, pochodna triazynylosulfonylomocznika.

fot. Innvigo
fot. Innvigo

To herbicyd selektywny o działaniu układowym, przeznaczony do aplikacji nalistnej, który wstrzymuje wzrost i rozwój chwastów. Preparat zwalcza gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, tasznika pospolitego oraz tobołki polne. Herbicyd najlepiej radzi sobie z młodymi, intensywnie rosnącymi chwastami w fazie 4-6 liści.