Zysk na akcję firmy DuPont za pierwszy kwartał 2011 r. wyniósł 1,52 USD w porównaniu z 1,24 USD za poprzedni rok mimo spadku zysku w przeliczeniu na akcję w segmencie farmaceutycznym o 0,14 USD. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18 proc. i osiągnęły 10,0 mld USD - przy wolumenie sprzedaży wyższym o 9 proc., wzroście cen w walucie lokalnej wyższym o 8 proc. i wzroście o 1 proc. w wyniku zmian portfela. Sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 30 proc. Dzięki innowacjom ukierunkowanym na klienta, spółka była w stanie uzyskać wzrost cen przez pięć kolejnych kwartałów.

We wszystkich segmentach (z wyjątkiem segmentu farmaceutycznego) odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, co zapewniło wzrost dochodu brutto z działalności operacyjnej o 31 proc. Szczególnie wysokie wolumeny wykazał segment bezpieczeństwa i ochrony, rolnictwa i żywności oraz elektroniki i komunikacji.

- Nasze innowacje oparte na osiągnięciach naukowych, faktyczne ukierunkowanie na klienta i ścisłe przestrzeganie zasad prowadzenia działalności przyczyniły się do osiągnięcia wyjątkowych wyników, w tym dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w każdym segmencie i regionie - powiedziała Ellen Kullman, dyrektor naczelny i prezes DuPont.

- Innowacje zaspokajające potrzeby ludzi tworzących megatrendy w obszarze żywności, energii i ochrony w połączeniu ze stałą wydajnością i podejściem do działalności, w dalszym ciągu stanowią czynniki wyróżniające DuPont. Osiągnięty przez nas wysoki wzrost i wyniki w zakresie wydajności dają nam podstawy do podwyższenia prognoz zysku na cały rok - dodała. 

Spółka podniosła swoją prognozę zysku na jedną akcję na cały rok 2011 do przedziału 3,65-3,85 USD (przy poprzedniej prognozie w przedziale 3,45-3,75 USD). Zmiana odzwierciedla dobre wyniki za pierwszy kwartał i udaną realizację planów rozwoju spółki przy oczekiwanym dalszym globalnym wzroście gospodarczym. Jak ogłoszono wcześniej, planowane przejęcie Danisco może obniżyć wykazany w sprawozdaniu zysk na jedną akcję za 2011 r. o 0,30-0,45 USD.