Licznie przybyłych na spotkanie rolników przywitała dyrektor IOR prof. Bożena Łozowicka, a następnie dokonano lustracji doświadczeń. Na polu doświadczalnym obsianym kilkunastoma odmianami rzepaku ozimego specjaliści z IOR przedstawili przyjętą technologię uprawy rzepaku ozimego, oraz strategie ochrony przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Zagadnienia te przedstawili prof. Marek Korbas – kierownik Zakładu Mikologii, dr hab. Roman Kierzek – z-ca dyrektora ds. Naukowych i kierownik Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, dr Grzegorz Pruszyński – kierownik Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów, oraz dr Przemysław Kardasz z Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

Podobny zakres tematyczny zrealizowano na polu demonstracyjnym z pszenicą ozimą. Poszczególne tematy omówili: dr Wojciech Kubasik z Zakładu Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii, mgr Jakub Danielewicz z Zakładu Mikologii, mgr Mateusz Szymańczyk z Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów, oraz mgr Karol Haremza z Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

Po lustracji pól odbył się moderowany panel dyskusyjny na temat technologii upraw pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z udziałem specjalistów IOR – PIB, przedstawicieli firm obsługujących rolnictwo oraz szerokiego grona producentów rolnych.

Przez cały czas trwania „Dni Pola” pracownicy IOR – PIB prezentowali gościom na stanowiskach komputerowych Platformę Sygnalizacji Agrofagów i Platformę z Zaleceniami Ochrony Roślin on-line. Była również możliwość zakupu rozlicznych publikacji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko dotyczące rolnictwa precyzyjnego.